Meny

Melkeleveranser i mai 2020

I Finnmark og Troms har produksjonen av geitemelk økt hittil i år.
Foto: Torstein Kiserud
I Finnmark og Troms har produksjonen av geitemelk økt hittil i år. Foto: Torstein Kiserud

I mai ble det levert 131,5 millioner liter kumelk, noe som er 3,6 prosent mindre enn i 2019, og 1,5 millioner lavere enn den nyeste prognosen.

Ser vi på årets fem første måneder under ett, er nedgangen i produksjonen på 33 millioner liter kumelk, som tilsvarer en nedgang på 4,9 prosent. Størst er nedgangen i Rogaland. 

Mindre fett, stabilt innhold av protein

Fettinnholdet var 4,38 prosent i mai, som er 0,2 prosent lavere enn i 2019. Proteininnholdet var 3,44 prosent og likt med mai 2019, men likevel under prognosen på 3,46. 

Nedgang i geitemelk

Leveransen av geitemelk var i mai på 2,6 millioner liter, og med et tørrstoff på 12,08 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er dette en reduksjon på 4,9 prosent og en reduksjon i tørrstoff med 0,3 prosent.
Finnmark og Troms går i motsatt retning enn landet for øvrig. Her er volumet på geitemelk så langt i år økt med 9,6 prosent.

Les hele statistikken for melkeproduksjonen i mai.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås