Meny

Melkeleveransene i april høyere enn prognosen

En produksjon på 130 millioner liter kumelk i april er 1,9 millioner liter over prognosen. Men sammenligner vi med april i fjor, er leveransene 4,9 prosent lavere.

 Her er det grunn til å understreke at produksjonen på samme tid i fjor var meget høy. I årets fire første måneder er nedgangen i produksjonen av kumelk på 28,5 millioner liter, noe som tilsvarer en nedgang på 5,2 prosent.

Mer fett i melka

Fettinnholdet lå i april på 4,39 prosent, som er 0,2 prosent høyere enn i 2019. Innholdet av protein i kumelka var på samme nivåa som april 2019, 3,44 prosent. 

Også nedgang på geitemelk

Leveransen av geitemelk var 2,4 millioner liter i april, og med et tørrstoff på 12,35 prosent. Sammenlignet med april 2019 er reduksjonen i volumet på 3,6 prosent, mens reduksjonen i tørrstoffet er på 0,1 prosent.

Lese hele leveringsstatistikken for april måned 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås