Meny

Melkeleveransene fortsetter å falle

I september måned var produksjonen av kumelk 8,3 prosent lavere enn samme måned i fjor. Den totale produksjonen hittil i 2019 er for første gang lavere enn fjoråret.

Det ble levert 103,2 millioner liter kumelk i september, 9,4 millioner liter mindre enn i 2018 og 4,8 millioner liter mindre enn prognosen fra desember 2018. Hittil i år er det levert 1 126,8 millioner liter kumelk, en reduksjon på 0,2 prosent. 

Mindre fett, mer protein

Feittinnhaldet var i september på 4,31 prosent, som er 0,5 prosent lavere enn i 2018.
Proteininnholdet var 3,50 prosent som er 0,6 prosent høyere enn i 2018

Mindre tørrstoff i geitemelka

Leveransen av geitemelk var i september på nesten 1,5 millioner liter med et tørrstoff på 12,17 prosent.Sammenlignet med august 2018 er dette en reduksjon i leveransen på 9,6 prosent og en reduksjon i tørrstoff på 0,7 prosent.

Hittil i år er det levert 17,4 millioner liter geitemelk, en økning på 1,2 prosent.

 Flere detaljer finner du i melkestatistikken for september

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås