Meny

Liten nedgang i melkeproduksjonen i august

Produksjonen av kumelk gikk i august tilbake med 1,0 prosent, og geitemelkvolumet ned med 3,0 prosent sammenlignet med fjoråret.

I liter tilsvarer det en nedgang på nesten 1,1 millioner liter kumelk og 62 000 liter geitemelk.

Litt mer kumelk så langt i år
Ser vi årets åtte første måneder under ett, er produksjonen av kumelk opp 0,1 prosent, mens volumet av geitemelk er opp 1,9 prosent.

Mer fett enn forventet
Fettinnholdet så langt er 4,26 prosent, noe over fjorår og godt over prognose. Proteininnholdet på 3,41 prosent er marginalt bak fjoråret, men over prognose. Totalt tørrstoffinnhold i geitemelk er 11,76 prosent, noe bak fjoråret.

Hele statistikken finner du her.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås