Meny

Høyt fettinnhold i mai-mjølka

Kumjølka som ble levert i mai hadde et fettinnhold på 4,39 prosent. Så langt i år er innholdet av fett godt over prognosen.

Til sammenligning var fettinnholdet i kumjølka i mai 2018 på 4,23 prosent. Hittil i år er fettprosenten på 4,37 mot 4,28 i fjor.

Produksjonen flatet ut i mai

I mai ble det totalt levert 136,4 millioner liter kumelk, litt høyere enn i mai måned i 2018. Tar vi årets fem første måneders samlet, ligger produksjonen fortsatt 2,7 prosent høyere enn fjoråret.

Produksjonen av økologisk mjølk er hittil i år to prosent høyere. 

Fortsatt mye geitemjølk

Leveransen av geitemjølk var i mai på 2,7 millioner liter, med et tørrstoff på 12,1 prosent. Sammenlignet med 2018 er dette en økning i leveransen på 5,7 prosent og økt tørrstoffinnhold på 2,7 prosent.

Les flere detaljer her

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås