Meny

Forventet nedgang i mjølkeproduksjonen i januar

Som forventet var produksjonen av kumjølk i januar i år betydelig lavere enn i 2019, men litt høyere enn prognosen. Nedgangen var på 9,5 millioner liter.

Totalt ble det i januar produsert 131,6 millioner liter kumjølk, 6,7 prosent mindre enn året før. Størst er nedgangen i Rogaland med 9,8 prosent, men også melkerike fylker som Trøndelag, Vestland og Møre og Romsdal har en betydelig nedgang.

Litt mindre fett og protein i kumjølka

Innholdet av tørrstoff i kumjølka går også litt ned sammenlignet med januar 2019, og er litt lavere enn prognosen. Fettinnholdet ligger på 4,34% mot 4,36 % i fjor. Proteininnholdet ligger på 3,42 %, mot 3,44 i fjor.

Også mindre geitemjølk

Leveransen av geitemjølk var cirka 756 000 liter med et tørrstoff på 13,03 %. Sammenlignet med januar 2019 er dette en reduksjon i leveranse på 6,8 prosent og en reduksjon i tørrstoff fra 13,14 % til 13,03 %.

Mer info finner du i statistikken fra TINE Råvare.

  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås