Meny

Fem prosent mindre mjølk i august

Leveransen av kumjølk sank i august med nesten fem prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

 Det ble levert 107 millioner liter kumjølk i august 2019. Det er 5,4 millioner liter mindre enn i 2018 og 2,7 millioner liter mindre enn prognosen fra desember 2018.

Samlet for årets åtte første måneder er produksjonen på 1023 millioner liter, 0,7 prosent over fjoråret.

Lavere fettinnhold, høyere protein

Fettinnholdet i kumjølka i august lå på 4,20 som er 0,9 prosent lavere enn i 2018.

Proteininnholdet var 3,45 prosent som er 1,5 prosent høyere enn i 2018 og høyere enn prognosen.

Også mindre geitemjølk

Leveransen av geitemjølk var drøyt 1,9 millioner liter i august, en reduksjon på 6,2 prosent. Hittil i år er det levert 15,9 millioner liter, en økning på 2,3 prosent. Tørrstoffinnholdet lå i august på 11,88 prosent.

 I vedlegget finner du flere detaljer om mjølkeproduksjonen i august.

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås