Meny

Bedret kvalitet på kumelk i 2015

Årsstatistikken for melkekvaliteten i 2015 viser generelt en fin framgang på kumelk, men tilbakegang for geitemelk sammenlignet med 2014.

Helgeland/Salten er det distriktet som leverte den beste kvaliteten på kumelk, mens Telemark leverte den beste geitemelkskvaliteten.

Kumelk
95 prosent av kumelkvolumet oppnådde elitemelk i 2015. Dette er ca. 0,7 prosentpoeng høyere enn i 2014. Framgangen skyldes hovedsakelig forbedring av celletallet, men også bakterier viste en forbedring i forhold til året før.
Veid aritmetisk middel (VAM) celletall var 146.000, hele 5.000 lavere enn i 2014. VAM for bakterier var 27.000 mot 29.000 året før, mens VAM for frie fettsyrer var 0,37mmol/l,  0,02 høyere enn året før.

Elitemelksandelen for celletall har steget fra 95,7- til 95,9 prosent. Frie fettsyrer viser stabilt nivå fra året før med en elitemelksandel på 99,6 prosent. Elitemelksandelen for bakterier er 0,2 prosentpoeng lavere enn året før, 99 prosent.

 Proteinprosenten steg med 0,02 prosentpoeng til 3,43 prosent, og fettprosenten steg med hele 0,07 prosentpoeng til 4,24.

Andel melk nedklasset til klasse 2 og 3 var 0,83 prosent (volum), -0,19 prosentpoeng lavere i 2015 enn året før.

 Flere detaljer om utviklinga i kvaliteten på kumelk finner du her

 Geitemelk
89,2 prosent av geitemelkvolumet oppnådde elitemelk i 2015. Dette er ca. 1,25 prosentpoeng lavere enn i 2014. Årsaken til lavere elitemelksandel i 2015 er bakterier. Elitemelksandelen for bakterier var 95,9 prosent i fjor, hele 2,8 prosentpoeng lavere enn i 2014. Veid aritmetisk middel (VAM) for bakterier ligger allikevel stabilt på 11.000. VAM for celletall var 979.000 i fjor, -73.000 lavere enn i 2014.
Elitemelksandelen for frie fettsyrer var 99,3 prosent i 2015, en forbedring på i underkant av 0,8 prosentpoeng i forhold til 2014.
Elitemelksandelen for celletall var 93,2 prosent, en forbedring på 0,4 prosentpoeng i forhold til 2014. VAM for frie fettsyrer var 0,41mmol/l, - 0,04 lavere enn i 2014.

Tørrstoffprosenten (sum fett, protein, laktose) er steget til 11,89, 0,12 prosentpoeng høyere enn året før.  Proteinprosenten steg med 0,04 prosentpoeng, laktoseprosenten svak reduksjon med 0,01 prosentpoeng, mens fettprosenten økte med hele 0,06 prosentpoeng til 4,18. 

Volum av geitemelka nedklasset til klasse 2 og 3, var 3,3 prosent i 2015. 0,76 prosentpoeng lavere enn i 2014.

Flere detaljer om utviklinga i kvaliteten på geitemelk finner du her

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås