Meny

Som å skyte på en flokk hoppende kenguruer

–Å beregne melkebehovet er som å skyte på en flokk med hoppende kenguruer, og treffe dem alle. Denne humoristiske sammenligningen kommer fra Johnny Ødegård i Tine Rådgiving og Medlemsservice, når han skal forklare hvor komplisert det er å beregne neste års behov for melk.

Forholdstallet er et begrep melkeprodusentene kjenner godt til. Langt færre vet nok hvor enormt komplisert det er å beregne hvor mye melk som norske kyr skal produsere ett år fram i tid. Et regnestykke med mange ukjente X-er. 

 
I denne podcasten møter du både Johnny Ødegård og Karina Therese Wessel Hilland i Strategisk vareforsyning i TINE. Hun har beregning av melkebehovet som arbeidsfelt. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås