Meny

Ny organisasjonssjef ansatt

Eli Reistad er ansatt som ny organisasjonsjef i TINE. Eli tiltrer 1.august og tar over etter Ola Mogstad som av helsemessige årsaker har ønsket andre oppgaver.

Omfattende hjelpearbeid er nødvendig

Ecuador ble rammet av et kraftig jordskjelv lørdag 16. april. Antall skadde og døde stiger, byer og hus har kollapset. Røde Kors er på plass og er i gang med redningsarbeidet.

Ditt bilde på melkekartongen 2017

Har du en drøm om å se deg selv på Tinemelk-kartongene i hele landet? Del et melkebilde av deg selv på Instagram med #tinemelkevenn eller last opp bilde på tine.no/tinemelkevenn, så kanskje det er du som blir avbildet på melkekartongene på nyåret 2017.

TINE

NorFor øker fokus på åpenhet og tillit

NorFor har besluttet at all informasjon om fôrmidlene skal ligge åpent tilgjengelig i NorFors fôrmiddeltabell. For Norge innebærer dette at alle kraftfôrfirmaenes kraftfôrblandinger skal ligge åpent tilgjengelig i fôrmiddeltabellen i TINE OptiFôr.

Følger opp Jarlsberg-kjennelsen

TINE har tatt ut stevning mot Synnøve Finden. Det er en oppfølging av Follo tingretts midlertidige forbud mot å bruke TINEs varemerke Jarlsberg i reklame. Dette er nødvendig for å få endelig avklaring på saken.

TINE

Medlemstilfredsheten til TINE når nye høyder

Flere av medlemmene er tilfreds med TINE enn i fjor. TINEs resultat bidrar i positiv retning, men fortsatt er det å være en del av et fellesskap og eierskapsfølelsen som er viktigst. I motsatt ende er de misfornøyde tydelige på at de føler seg uten innflytelse og TINE oppleves som tungrodd og byråkratisk.

Økomelk-spøk

Som de fleste skjønte, saken om eksport av økomelk til Danmark var nok ikke forankret i virkeligheten, snarere til datoen 1. april. I stedet for eksport er nok løsningen å jobbe for enda mer salg av økologiske melkeprodukter.

Forbedring ikke slutt med Styrk

Forbedring foregår på alle nivåer i TINE. Når Styrk nå avsluttes bidrar nye prosjekter med å holde forbedringsarbeidet i TINE aktivt. Enkelte av prosjektene går på tvers av ansvarsområder og kan ikke løses av en enhet alene. Konsernledelsen har prioritert fire slike prosjekter. Samtidig står organisasjonsutvikling fortsatt på agendaen i hele TINE.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås