Meny

Salget av økologiske produkter øker

Halvårsrapporten om økologisk produksjon og salg somLandbruksdirektoratet la fram i dag, viser økt salg av økologiske produkter første halvår i år. Omsetningen har økt med 31% siste halvår,

Hva skjer i medlemsorganisasjonen?

Aktiviteter i medlemsorganisasjonen kommende arbeidsår var et av temaene i møte mellom regionstyreledere, konsernsjef og administrasjonen nå i høst.

Ny leder i TINE Produsentavregning

Morten Gjefsen er på plass i jobben som leder for TINE Produsentavregning. Han avløser Marit Storhaug som etter 12 år går over i stilling som fagsjef i TINE Råvare. Morten har lang fartstid fra ulike jobber i TINE, og vil ha kontorsted ved meieriet i Brumunddal.

TINE satser i Tresfjord

TINE vil på nytt satse på Ridderosten. Forbrukerne etterspør spesialiteter i større grad enn tidligere. TINE skal investere 26 millioner kroner i Tresfjord.

Stor tilstrømning til Agrisjå

Arrangørene melder om 30 000 besøkende på Agrisjå som gikk av stabelen 22.-24. august i Stjørdal. Også TINE Rådgiving og Medlem melder om god tilstrømming ved deres stand.

Nyttig møte med Listhaug

Matprodusenter og leverandører, blant dem TINE, var torsdag i møte med landbruksminister Sylvi Listhaug. Bakgrunnen for møtet var den mye omtalte prisøkningen på matvarer fra juni til juli. TINEs prisjustering 1. juli var på 0,8 prosent, som er i tråd med målprisøkningen i Jordbruksavtalen.

Ingen Snøfrisk-krise i Ørsta

Russlands varslede importforbud av frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fra Norge, USA, EU, Australia og Canada, er ikke dramatisk verken for TINE eller for meieriet på Ørsta. Norske medier melder at importforbudet skal tre i kraft umiddelbart og skal vare i ett år.

Begrenset produksjon utenlands

Diplom-Is produserer noe fløteis i Kroatia og Belgia, på råvare fra de enkelte landene. Fløten som inngår i denne prøveproduksjonen utgjør til sammen omkring kun én prosent av den samlede mengden norsk kvalitetsfløte som inngår i all Diplom-Is-produksjon.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,18

Snitt fettprosent kumelk mai

4,40%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås