Meny

Det store behovet for kumelk fortsetter i 2021

Behovet for kumelk ser ut til å holde seg høyt også neste år. Et foreløpig anslag indikerer et forholdstall mellom 1,03 og 1,05 i 2021. — Dette er gode nyheter for alle melkeprodusenter og det er viktig at vi sender dette signalet allerede nå, sier styreleder Marit Haugen.

TINE

Testing av nytt kvalitetsregelverk fortsetter

TINE har testet et nytt kvalitetsregelverk siden april i år. Flere justeringer har skjedd underveis, og testen vil fortsette til neste år. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på testregelverket så langt.

TINE

Setter ned tollen på skummetmelkpulver

Landbruksdirektoratet setter ned tollsatsen på skummetmelkpulver i perioden 3. november til 15. desember. Grunnen er at tilgangen på melk er for liten til at den norske produksjonen av skummetmelkpulver dekker markedsbehovet.

TINE

Ingen streik blant lastebilsjåførene

Meklingen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet på arbeidstakersiden - og Norges Lastebileierforbund og NHO Logistikk og Transport på arbeidsgiversiden, førte fram til en løsning to timer på overtid natt til 28. oktober.

Lokal utdeling av sølvtiner og mjølkespann

I år skulle vi ha samlet 94 produsenter som mottar sølvtina og 35 som får mjølkespannet. Det hadde vært et rom fullt av dyktige melkeprodusenter og en samling av kunnskap og erfaring som mangler sidestykke. Men i år, av grunner dere kjenner godt, ser vi oss nødt til å arrangere lokalt.

Hvordan går det med osteimporten?

I mange år har vi sette at importen av ost øker fra år til år, samtidig med at vi her til lands spiser mer ost. Importen fra utlandet er den største konkurrenten TINE møter i dag, og ikke bare på meieriprodukter.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås