Meny

Tine SA og Grønt Punkt Norge oppfordrer til plastdugnad

Tine SA er svært opptatt av at alle bønder og leverandører har betalt miljøvederlag for all emballasje og landbruksplast til Grønt Punkt Norge. Dette må være på plass, også hvis det for eksempel importeres produksjonsmidler på egen hånd. Miljøvederlaget er helt avgjørende for at sortert plast kan leveres fritt til mottak, og for å sikre materialgjenvinning av plasten som leveres inn.

TINE selger seg ut av Rørosmeieriet AS

Helt siden oppstarten har TINE vært med som eier av Rørosmeieriet. Denne uken ble en majoritet av meieriet på Røros solgt til investeringsselskapet Salvesen & Thams. Dette innebærer hele TINEs eierandel på 11 prosent.

Om livet og geitene på Skjelstølen

-Når kan vi reise på stølen? Det er vel midt i mai og våren er et faktum hjemme på gården 730 moh. Men hvorfor i all verden reiser til stølen på denne måten? Det er et sammensatt svar som sikkert er litt ulikt fra stølsbruker til stølsbruker.

Fortsatt behov for mer fett i kumelka

Fettbetalingen er trappet opp siden 2018. Kumelksprodusentene har svart med å øke fettinnholdet i melka. Likevel viser prognosene behov for mer fett fram i tid etter utfasingen av Jarlsbergeksporten.

TINE

Ingen analyser av leverandørprøver med uttak 26.-28 juni

Alle leverandørprøver som er tatt ut 26-28 juni er levert til Veterinærinstituttet for et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram på storfesjukdommer. Leverandørprøver på geit er sendt til Mastittlaboratoriet i Molde for overvåkning av geitesjukdommer. -Den ledige kapasiteten dette har gitt på laboratoriet er brukt til å redusere lageret av husdyrprøver, sier direktør for melkekvalitet og service, Ann-Norill Stennes

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås