Meny
TINE

Gebyr for produsentavregning på papir

Fra og med avregningen for januar 2016 innføres et gebyr på kr 30,- pr. produsentavregning som sendes ut på papir. Gebyret trekkes i avregningen. (Gebyr for avregnings-kopi vil fortsatt være kr 50,-.). Vi oppfordrer derfor om å registrere avregning på epost helt gratis. Les hvordan du gjør det.

TINE

Unge bønder møttes for å bygge nettverk

Forrige uke møttes 24 unge bønder fra sør- østlandet til samling på Lampeland utenfor Kongsberg. Målet med en slik samling er å knytte unge bønder sammen i en sosial og faglig ramme, sier medlemssjef i Øst, Lill Anett Elgesem.

Forholdstallene for melkekvoter 2016 er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har i dag(18.november) gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,00 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2016.

Hyller TINE

I en kronikk i Aftenposten i dag går professor ved Markedshøyskolen, Runar Døving, ut og hyller TINE. Samtidig beskylder han hovedstadsjournalistene for å mobbe TINE. Han skriver at uten Tine får vi melk tilpasset den spanske gane, kokt og sukret, og holdbar til kartongen råtner.

Vellykket telefonmøte med økoprodusentene

Over 50 engasjerte økomelkprodusenter deltok på TINEs to telefonmøter med tema «Økologi i TINE». «Det kom mange gode innspill som jeg tar med i det videre arbeidet», sier kategoridirektør i markedskategoriene Unn Grønvold Nikolaisen.

Få ditt bilde på bilene

De første distribusjonsbilene med bilder av gårder og medarbeidere er allerede på veien. Nå vil vi oppfordre både medarbeidere og eiere til å sende inn bilder. Kanskje kommer ditt bilde på bilene?

Mer effektiv innhenting av melk

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer for å effektivisere og bedre konkurransekraften. Som et tiltak investeres det gradvis i nytt og mer effektivt pumpeutstyr. Dette betyr noen mindre justeringer i regelverk for gårdstank, melkerom og fjøs fra 1.1.2016

TINE

TINE foreslår å holde omsetningsavgiften uendret

TINE gir anbefalinger til Omsetningsrådet om hvor stor omsetningsavgiften bør være ut fra behovet en ser for å regulere markedet. Styret har vurdert behovet og anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften beholdes uendret på 5 øre pr. liter for ku og geitemelk for 1 halvår 2016.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås