Meny

Lønnsomt å satse økologisk

Da Skaun Økomjølk ble startet i 2009, viste beregningene i driftsplanlegginga at økonomien ville bli bedre med økologisk drift enn konvensjonell. Nå går drifta stadig bedre.

Høring om utsettelse av løsdriftskravet

Løsdriftskravet 2024 ble som kjent utsatt til 2034 etter jordbruksforhandlingene nå i vår. Endringen er sendt på høring og TINE støtter utsettelsen av fristen for omlegging til løsdrift, men understreker fortsatt behov for investeringsvirkemidler.

Telefonmøte for geitmelkprodusentene

Onsdag 15. juni arrengeres telefonmøter for geiteholdere i TINE. Det er flere aktuelle saker for geitmelkprodusentene som er behandlet i styret denne våren. Styret ønsker å ha en tett dialog med geitmelkprodusentene om aktuelle saker og inviterer til telefonmøter.

TINE trenger mer økomelk

Etterspørselen etter økologiske produkter øker. Derfor ber TINE om mer økologisk melk i Harstad-regionen og i fjellregionen rundt Røros.

NRK besøkte TINEs mastittlaboratorium

NRK Møre og Romsdal har besøkt mastittlaboratoriet til TINE i Molde. Dette miljøet er en spydspiss i arbeidet med å redusere omfanget av antibiotikabruk blant kyr med jurbetennelse (mastitt).

Fortsatt topp fem i omdømme

TINE ligger på femteplass, som forrige gang, i omdømmemålingen RepTrak. TINE har en liten nedgang i score fra 83 til 81, men har fortsatt et fremragende omdømme.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås