Meny
TINE

Leveranse av elitemelk over kvote skal ikke gi skyldig avregning

Det har vært et spesielt år hvor kvotene for kumelk har økt to ganger og melkeprisen er forsterket for økt leveranse i tredje kvartal. Sterkere bruk av sesongpriser sammen med økningen i omsetningsavgift og overproduksjonsavgift fra årsskiftet har medført at en del produsenter vil få negativ avregning dersom de leverer over kvote på slutten av året. Dette er en utilsiktet effekt som vi vil rette opp i sier direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.

Godkjent årsoppgjør 2020

Vi minner om at kravet for å få godkjent årsoppgjør for 2020 i Kukontrollen er 11 perioder, og 6 av disse med analyser. I Geitekontrollen er kravet 5 kontroller og 3 med analyser. Framover vil laboratoriet prioritere husdyrprøver for å korte ned svartiden.

TINE

Gi tilbakemelding på strategi for eierorganisasjonen - del 2

Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring og rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon framover. Nå ønsker vi din tilbakemelding på blant annet behovet for kontrollkomiteen, ordførers rolle og sammensetning av valgkomiteen.

TINE

Husdyrprøver skal prioriteres framover

For å redusere svartiden på husdyrprøver skal disse prøvene prioriteres framfor kjemiske analyser på leverandørprøver i tiden framover. Det gir færre kjemiske analyser i uka for leverandørprøver.

TINE

Justert basispris neste år

For å stimulere til mer sommermjølk ble basisprisen i sommer justert opp. Styret har nylig justert på satsene for 2021. Samla forskjell mellom største tillegg og største trekk i sone Landet er på 143 øre. For sone Fjord og Fjell er forskjellen på 191 øre.

Nordisk dataløsning i melkeproduksjonen går «world wide»

I 2015 ble NCDX lansert, et felles, nordisk system for automatisk overføring av data fra melkeroboter og styringssystemer i besetninger til kukontrollene i de nordiske landene. Nå er systemet solgt til store melkenasjoner som USA, Australia, Canada, Nederland og Tyskland.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås