Meny

Gårdsbesøk med Kristelig Folkeparti

I går var KrF-ledelsen på gårdsbesøk i Vest-Agder sammen med representanter fra konsernstyret og konsernledelsen. Det blir en rekke besøk både hos eierne våre og på meieriene denne valgkampen.

TINE Rådgiving starter med øyeblikksmålinger

Etter en vellykket pilot i 2016 har TINE Rådgiving besluttet å rulle ut øyeblikksmålinger i hele landet. Datainnsamlingen hos produsentene starter allerede denne uken. Alle data vil bli behandlet konfidensielt.

TINE

Legater gir 400 000 kroner til næringsutvikling

I 2017 deler Norges Vels næringsutviklingslegater ut inntil 400 000 kroner. Støtten gis til prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer. Søknadsfrist er 1. juni.

Ny reklamefilm for Brunost

Brunost er noe av det som gjør nordmenn til nordmenn, og i en forlengelse av det nye brunostdesignet i butikk kommer en ny reklamefilm.

TINE

Nytt oppstarttidspunkt for avregning av sporer og start av fellesfinansiert sporerådgivingsprosjekt

Nytt kvalitetsregelverk gjeldende fra 2017 medførte endret kvalitetsavregning for sporer i kumelk. Datatrøbbel har ført til at oppfølgingsprøver ikke er kjørt etter planen. Derfor velger TINE Råvare å endre startdato fra 1. januar til 1. mai i år for sporeresultater som inngår i avregning. I tillegg skal det tilbys fellesfinansiert rådgiving til dem som har utfordring med sporer.

Steensen Transport får utvidet oppdrag i Nord-Norge

TINE har nå inngått ny treårs kontrakt med Steensen Transport i Bodø om utvidet oppdrag med inntransport av melk. Området det gjelder er fra Salten i sør til og med Langfjorden i Finnmark i nord. Endringene gjennomføres fra november 2017.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås