Meny

Ny fagbrosjyre om godt kvigeoppdrett

Hvordan avle fram robuste, produktive og fruktbare melkekyr? Vår nye og oppdaterte fagbrosjyre, "Godt kvigeoppdrett" gir deg gode råd på veien. Fôring, holdutvikling og beiteutfordringer er sentrale temaer.

Første runde med fjernundervisning gjennomført

TINE Medlemssenter har i november gjennomført de to første testene av fjernundervisning, også kalt webinarer. Dette har vært en pilot, og tanken er å tilby en serie slike kurs fremover med opplæring i våre digitale verktøy og kanaler.

Auka eliteprosent på geitemjølk

Ved utgangen av oktober 2017 ser vi ein gledeleg reduksjon på celletal og frie fettsyrer i geitemjølka. Andelen av Elitemjølk er høgare enn i 2016. Hygiene og god jurhelsestyring er to viktige tiltak i denne utviklinga.

Ulv til besvær

TINEs helmelkartonger med silhuetter av ulv, gaupe og ørn har vakt reaksjoner i mange bygder med rovdyr. TINE beklager at ulve-illustrasjonen er blitt oppfattet som et innlegg i rovdyrdebatten. Vi har ikke ønsket å utrykke noe syn på forvaltningen av rovdyra eller fremme et politisk budskap.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås