Meny
TINE

Hvor tilfreds er du med Mastittlaboratoriet?

TINE Mastittlaboratoriet i Molde analyserer speneprøver fra ku og geit for sjukdomsbakterier og antibiotikafølsomhet og analyserer blod- og melkeprøver for ulike smittsomme sjukdommer som ikke har prioritet hos offentlige myndigheter. Vi ønsker din vurdering av vår jobb. På denne måten kan vi få viktig innspill i vårt forbedringsarbeid.

Julens produkter fra TINE

Årets jul blir spesiell på mange måter, men nettopp derfor er det kanskje ekstra viktig å hygge seg og ta vare på den gode julestemningen. TINEs produkter har en lang tradisjon for å være en viktig del av julematen for mange, og julen i år er ikke noe unntak. Både den tradisjonsrike Edamerosten og Julebrunosten fra Lom og Sjåk er en del av årets julesortiment fra TINE.

Nytt saksbehandlingssystem i TINE

Flere avdelinger i TINE Rådgiving og Medlemsservice(TRM) har den siste tiden testet et nytt saksbehandlingssystem. Systemet skal forbedre samhandling og kommunikasjon på tvers i TRM og til slutt gi deg som bonde bedre service og støtte.

TINE

Har du delt ditt medlemskap i TINE?

Et personlig medlem i TINE kan dele sitt medlemskap med en annen person forutsatt at den andre er i familie med medlemmet, og har eller kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket.

Stem på årsmøteutsendinger til Geno!

For de av dere som også er medlem i Geno har du nå anledning til å stemme på årsmøteutsendinger fra ditt område. Du skal ha mottatt en mail fra Geno 17.november, med en lenke til å avgi din stemme.

Kvoteordningen, overproduksjon og melkebehovet

Jeg er glad i alle debatter som foregår rundt selskapet vårt, yrket vårt og melka vår. Debatt betyr meninger og meninger betyr at vi bryr oss. Det er et godt grunnlag. Derfor er det fint at meningene og innspillene vi har i eierorganisasjonen vår kommer fram i debatten rundt overproduksjonsavgiften de siste dagene. Her er mitt bidrag.

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Mattilsynet føreslår å innføre omsorgsbingar til alle dyr i alle typar storfefjøs. I tillegg ønsker dei endringar i krav til beite og mosjon for storfe. Heilårleg krav til mosjon for storfe i båsfjøs frå 2024 er foreslått teke bort.

TINE

Som å skyte på en flokk hoppende kenguruer

–Å beregne melkebehovet er som å skyte på en flokk med hoppende kenguruer, og treffe dem alle. Denne humoristiske sammenligningen kommer fra Johnny Ødegård i Tine Rådgiving og Medlemsservice, når han skal forklare hvor komplisert det er å beregne neste års behov for melk.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås