Meny

Forskningsprosjekt GoatMilkSCC er innvilget

I dag fikk vi den beste julegaven! Prosjektet «GoatMilkSCC» blir tildelt midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Dette prosjektet skal gi oss mer kunnskap om hvordan celletall påvirker produktkvaliteten, og det er særlig forhøyet celletall som skyldes «ikke-infeksiøse» årsaker, som beiteslipp og brunst, som skal undersøkes.

Gi innspill til jordbruksforhandlingene i 2021

I forkant av jordbruksforhandlingene gir TINE sitt innspill til faglagene. Som markedsregulator gir TINE en vurdering av markedsforholdene og et innspill på målprisen for melk. Produsentlag og enkeltmedlemmer inviteres til å komme innspill før styrets behandling.

Eierskifte på din gård?

Har du tenkt på eierskifte? Overta eller selge? Eller tenker du at det nok er for langt frem i tid? Les videre og vurder etterpå.

TINE

Kvotene for 2021 er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt forholdstallet for melkekvoter i 2021. For kumelk blir forholdstallet 1,07 og for geitemelk 0,94. Begge er helt i tråd med TINEs anbefaling.

Behov for enda mer melk i 2021

Året 2020 har gitt økt etterspørsel etter trygge og norske meieriprodukter. -Den stadig økende etterspørselen gjør at vi oppjusterer prognosene til et behov for 1540 millioner liter kumelk til neste år. Det vil si et forholdstall på 1,07 i 2021, sier Johnny Ødegård.

TINEs julekampanje er godt i gang

TINEs juleprodukter er allerede ute i butikker over hele landet. Tidligere har vi endret design på TINE hverdagsprodukter for å skape et distinkt og synlig uttrykk på tvers av kanaler​, og nå var tiden kommet til juleproduktene.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås