Meny

TINE justerer klagefristen i plakettregelverket

Fra nyttår blir klagefristen i plakettregelverket i TINE justert. Opplysninger eldre en ett år «fryses». Dersom du oppdager feil i siste års plakettberegning eller i den eldre plaketthistorikken, må dette varsles før 1. april 2021.

Prosjekt om kartlegging av dyrevelferd

TINE skal delta i et nytt forskningsprosjekt, WelCow, for å kartlegge dyrevelferden i norske melkekubesetninger. Forskerne skal gjennomgå et Animal Welfare-kurs før de starter en rundreise for å besøke kyr og bønder i hele landet.

Viktige tiltak for å unngå smitte mellom tankbilsjåfør og bonde

TINE har innført mange tiltak for å hindre smitte av koronaviruset. Her er en liten påminnelse over tiltak som er viktig for å redusere smitteriskoen begge veier mellom sjåfør og bonde. Det er fortsatt betydelig med smitte i omløp i landet, så vi må fortsette å bidra i dugnaden med de enkle tiltakene som reduserer risiko.

Forslag til endringer i eierorganisasjonen

Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring. Det er også en forutsetning for å ivareta rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon framover, sier styremedlem Nina Kolltveit Sæter. Nå ønsker styret din tilbakemelding på endringsforslag i eierorganisasjonen.

Hør podcast om eierskifte

Har du tenkt på eierskifte? Overta eller selge? Da vil du få mange gode tips ved å høre på en ny podcast fra TINE.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås