Meny
TINE

Endring av desimaler på frysepunkt

I forbindelse med justering av kvalitetsbetalingsregelverk i 2018 for parameteren frysepunkt, lå det i vedtaket at det skulle endres fra tre til to desimaler. Dette vil nå bli gjennomført fra uke 4 (25. januar 2021)

God deltakelse på fagmøtene for geit

I fjor høst deltok mange geitemelkprodusenter i fagmøter på Teams, et nytt tilbud fra TINE, som fortsetter i 2021. De digitale fagmøtene har blitt en suksess, med over 70 deltakere i gjennomsnitt.

Streik kan ramme TINE

Torsdag 14. januar starter Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke mekling på meierioverenskomsten. Hvis partene ikke kommer til enighet før midnatt fredag 15. januar, vil flere av TINEs meierier bli rammet av streik fra lørdag morgen, 16. januar.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås