Meny

Ny versjon av Eana Ku

I denne versjonen av Eana Ku får du ny logo på appen, en lenke til vår nye tjeneste Eana Skifte og en ny notat-funksjon.

Utkast til utslippstillatelse i Irland foreligger

Vi har tidligere meldt at oppstarten på vårt nye meieri i Irland er forsinket på grunn av at vi ikke har fått utslippstillatelse fra irske utslippsmyndigheter. 19. februar fikk vi utkast til utslippstillatelse.

Dyrevelferdsindikatoren - en oversikt

I løpet av 2020 vil TINEs verktøy for å «måle» dyrevelferd – dyrevelferdsindikatoren – bli gjort tilgjengelig for medlemmene i kukontrollen. Denne artikkelen beskriver de ulike elementene som inngår i indikatoren, og hvilke ting som ikke fanges opp.

Nyttig at unge bønder samles

40 unge bønder fra Møre og Romsdal var nylig samlet til treff i to dager. Konklusjonen var tydelig; dette var både vellykket, nyttig og inspirerende.

Friskere Kyr – Gir Glad Bonde

Overskriften i denne artikkelen er navnet på et tre-årig prosjekt som gjennomføres i Trøndelag. Prosjektet skal bedre melkeprodusentenes tverrfaglige kompetanse og gi bedre helse i egen besetning.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås