Meny
TINE

Finn ditt nye produsentnummer

Mange produsenter får nytt produsentnummer på grunn av fylkes- og kommunesammenslåinger 1. januar 2020. Landbrukets Dataflyt har ei nettside der du lett finner produsentnummeret ditt, uansett om det er nytt eller ei.

Ny organisering i TINE Rådgiving og TINE Medlem

For å rigge oss for fremtiden og nå målene som er satt for TINE 2025 om å være meieriindustri i verdensklasse, er det nå gjennomført organisatoriske endringer i TINE Rådgiving og TINE Medlem. TINE Rådgiving vil være inndelt i seks distrikter i stedet for ni, og i tillegg er opprettet en rolle som salgssjef i TRM.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås