Meny
TINE

Følg dine resultater i nytt testregelverk

Fra i dag 15. mai vil du kunne følge dine resultater i forbindelse med testing av et nytt kvalitetsbetalingsregelverk. Resultatene finner du ved å logge deg inn på medlem.tine.no under resultater og rapporter, kvalitetsbetaling.

TINE

Enkelte melkeprøver på Vestlandet er ødelagt

I natt har det vært tekniske problemer med en budbil. Det har dessverre medført at enkelte tankmelkprøver på Vestlandet er ødelagt etter en kjølesvikt. Svikten berører tankmelkprøver fra melkehenting onsdag 13. mai.

TINE trenger melk – utnytt laktasjon i sommer

Dersom melkebønder som har mye høstkalving, klarer å forlenge laktasjonsperioden i sommer, blir det en skikkelig vinn-vinnsituasjon. Da får TINE mer effektiv utnyttelse av anleggene med god leveringsevne til kundene, mens melkebøndene får produsert en større andel av kvoten til høyere pris.

Ruteomlegging på deler av Østlandet

TINE Tanktransport er i ferd med å legge om flere ruter for henting av melk i deler av Østlandet. Endringene gjøres for å effektivisere drifta der resultatet er færre biler og mindre miljøbelastning.

Fem gode råd om psykisk helse i landbruket

Om lag halvparten av oss vil en eller flere ganger i løpet av livet oppleve psykiske utfordringer. Organisasjonene i landbruket har gått sammen i et prosjekt der målet er å forebygge psykiske lidelser hos bønder.

TINE

Ukentlig analysegrunnlag for avregning i april

Analysegjennomføring har blitt svært begrenset fram til 15. april på grunn av påsken og flere utforutsette IT-utfordringer. Derfor vil TINE benytte en tellende analyse pr. uke for avregninga i april.

TINE

Forsinka svar på husdyrprøver

Flere opplever forsinkelse på svar fra husdyrprøver. TINE jobber iherdig med å ta igjen etterslepet etter en periode med flere utfordringer.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås