Meny

Nyttig at unge bønder samles

40 unge bønder fra Møre og Romsdal var nylig samlet til treff i to dager. Konklusjonen var tydelig; dette var både vellykket, nyttig og inspirerende.

Friskere Kyr – Gir Glad Bonde

Overskriften i denne artikkelen er navnet på et tre-årig prosjekt som gjennomføres i Trøndelag. Prosjektet skal bedre melkeprodusentenes tverrfaglige kompetanse og gi bedre helse i egen besetning.

Nå må du dokumentere kompetanse på dyrehelse

Fra 1. januar 2020 er det krav om at du som driver med næringsretta dyrehold, for eksempel melkeproduksjon, skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. I praksis betyr det at du må ha gjennomført et kurs i dyrehelse.

Nye meieriutredninger settes i gang

Styret har vedtatt å utrede meieristrukturen i Finnmark for å se om vi driver på best mulig måte. Det er også vedtatt å se på vareflyten for ferske produkter i Sør-Norge. Anlegget på Sem skal utredes nærmere og TINE setter i gang en spennende konseptstudie for det vi kaller «Mindre anlegg», med Kristiansand som pilot.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås