Meny

Mange tankbytter når inntransporten legges om

I pinsehelga endret TINE Tanktransport rutene for henting av melk i Romsdalen, fra to- til tredagers henting. Omlegginga førte til at cirka 30 melkeprodusenter har måttet bytte til større gårdtank.

Nytt forholdstall på 1,05 for kumelk i 2020

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført nye ekstraordinære kvotedrøftinger for 2020. Landbruks- og matdepartementet har på bakgrunn av drøftingene hevet forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,05 for kvoteåret 2020.

Flere planlegger å levere mer melk i sommer

Nylig ble det sendt en kort spørreundersøkelse til medlemmene i TINE, og der svarte nesten 40% av mjølkeprodusentene at de vil levere større andel mjølk i sommer enn tidligere. Det er omkring 20% som svarer at de også denne sommeren vil ha opphold i leveransen, men av disse er det 33% som sier at de vil ha kortere opphold enn tidligere.

Glovarm markering av byggestart på Dovre

Det gikk bokstavelig varmt for seg på TINE meieriet Dovre under torsdagens markering av at byggearbeidene nå starter. Mesterkokk Arne Brimi vartet opp med meieriets egen Brie, først grillet, deretter påtent med furuved.

TINE

TINE Rådgiving flytter til meieriet på Sola

Medarbeidere i TINE Rådgiving som i dag har kontor på Særheim og på Finnøy, får felles kontor på TINE Meieriet Sola. Flyttingen til nytt kontorsted skal være gjennomført innen utgangen av august i år.

Flere uhell i forbindelse med melkehenting

TINE setter HMS høyt på agendaen for alle sine ansatte. Den siste tiden har det vært flere uhell og enkelte skader i forbindelse med melkehenting på gården. Vi håper alle melkeprodusenter kan bidra til å redusere skaderisikoen for våre sjåfører, sier transportsjef Kristin Vesterheim.

Tåkelegging fra professorer betalt av Q-Meieriene

Når det er mange millioner kroner på spill, setter det flere ting i bevegelse. Det er tydelig - og det ser vi på de siste dagers utspill fra tre professorer ved NHH som er betalt av Q-Meieriene og innlegget fra økonomene til Oslo Economics som er betalt av Tine.

Skal hente melk med solenergi

TINE skal nå teste en helt ny semitrailer for innhenting av melk på Jæren. Tanken er dekket med solcellepanel som skal gi strøm til elektrisk melkepumpe. Dermed er 5000 liter diesel spart i året og det årlige utslippet redusert med 12,5 tonn CO2.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås