Meny

TM Odal avvikles først i Øst

TINE har tatt et nytt steg i den pågående strukturendringen i region Øst. Det er nå bestemt at Odal blir det første i rekken som overtas av TM Oslo. Senest 1. september overtar TM Frya deler av Odals forsyningsmarked.

TINE lanserer Stølsmelk

Snart er det klart for TINEs store sommerprosjekt: Stølsmelk fra Valdres. Vi venter nå bare på sommeren og at melkekyrne i distriktet skal slippes ut på sommerbeite i fjellet. – Melka kommer på markedet midt i fellesferien og vil kun bli distribuert i Valdres og på det sentrale Østlandet, sier produktutviklings- og prosjektleder Rolf Tobiassen.

Justeringer i prisutjevningen for melk

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Blant endringen er at satsen for distribusjonstilskuddet til Q-meieriene redusert med 10 øre til 50 øre pr liter, mens volumgrensen øker med 20 millioner liter til 100 millioner liter.

TINE

Hvor mye melkekvote har du kjøpt?

Som melkeprodusent har du nå mulighet for å nedskrive verdien på kjøpt melkekvote. Opplysninger om alle kjøp (fra staten, privat og økologisk) fra 1997 og frem til i dag er tilgjengelig på nettsidene til Statens landbruksforvaltning (SLF), i fagsystemet for kvoteordningen.

Flere detaljer om jordbruksoppgjøret

Som tidligere meldt ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag onsdag 15. mai enige med staten om ny jordbruksavtale for 2013-2014. Her er en kort oppsummering av resultatet.

Enighet i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med staten om ny jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen innebærer en inntektsøkning på gjennomsnittlig 31 000 kroner pr årsverk. Målprisen på melk settes opp med 23 øre pr.liter.

Staten tilbyr 25.000 kroner

I tilbudet som Staten i dag har lagt fram blir bøndene tilbudt kr 25.000 pr årsverk. Dette gir i sum en inntektsramme på 1.02 millioner kroner. Kravet fra bondeorganisasjonene var på nesten 47.000 pr årsverk.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås