Meny

Rapporteringen til Husdyrregisteret må bli bedre

Mange flere storfeprodusenter enn i dag må rapportere inn til Husdyrregistret innen fristen. Storfebønder som ikke melder inn rapporteringspliktige opplysninger til Husdyrregistret innen sju dager må være forberedt på tilsynsbesøk av Mattilsynet før de slipper dyra på beite i år.

Planlegging minker stress

På et storfebruk har en et drøss med ulike arbeidsoppgaver. Disse kan enten haste, eller ikke haste. Oppgavene kan også være viktige eller mindre viktige.

Sunnere påfyll i hverdagen

TINE møter nye måltidsvaner og lanserer produktserien 14, et mettende mellommåltid bestående av cottage cheese, gresk yoghurt og havregrynsgrøt med topping. – Navnet 14 viser til det tidspunktet på døgnet hvor de fleste av oss har lyst på, og behov for, noe å spise, sier kategoridirektør Unn Grønvold Nikolaisen.

Markedsreguleringen skal gjennomgås

Landbruks – og matminister Sylvi Listhaug varsler en full gjennomgang av markedsreguleringen i landbruket. Foran 320 utsendinger på Landbrukssamvirkets konferanse «Mat og Landbruk 2014» på Gardermoen opplyste statsråden at gjennomgangen skal være ferdig våren 2015.

Færre timer i jordbruket

I alt vart det utført 88,3 millioner timer arbeidsinnsats i norsk jordbruk fra 1. mars 2012 til 28. februar 2013. Det er 6,2 millioner færre timeverk enn tre år tidligere. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hyller den norske melkebonden

TINE starter 2014 med en ny reklamefilm som hyller melkebonden. Filmen viser deler av hverdagen til en av mange tusen melkebøndene i Norge som hver dag lager verdens kanskje fineste melk. - Mange kjenner TINE-logoen og -produktene, men ikke alle vet hva vi står for og hvem melkebonden er, sier fungerende konserndirektør Marked, Frode Fimreite. Se filmen nederst i artikkelen.

TINE Råvare er 10 år

For TINE Råvare er 2014 et jubileumsår. Fredag 19. desember 2003 ble avtalen mellom Staten og TINE underskrevet om etablering av TINE Råvare fra 1.januar 2004. Dagen før, var første melding om gjeldende noteringspris for rå melk sendt ut til aktørene i markedsordningen for melk.

Endring av pensjonsordningen i TINE

Etter et grundig arbeid i et partssammensatt utvalg, hvor alle fagforeningene i TINE har vært representert, er det enighet om å endre fremtidig pensjonsopptjening fra MP Pensjon.

Utreder forlenget drift i Bergen

TINE ønsker å se på muligheten for å forlenge drifta ved meieriet på Minde i Bergen med fem til åtte år. Vurderingen gjøres for å få et helhetlig bilde før det jobbes videre med prosjektering av nytt meieri på Flesland.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås