Meny

Volumnedgang i de største meierikategoriene

Volumnedgangen i de store meierikategoriene søtmelk, yoghurt, fløte og rømme fortsatte for TINE i 2018. TINE leverte et driftsresultat i 2018 på 1 537 millioner kroner – det samme som i 2017.

 I 2018 endte salgsinntektene på 22 564 millioner kroner - en vekst på 2,1 prosent fra samme periode i 2017.  

TINE ikke fornøyd med volumutviklingen

I 2018 var det verdivekst i den norske meierivirksomheten, men det var negativ volumutvikling sammenlignet med 2017. Iskremvirksomheten hadde derimot en god salgsutvikling, og salget av Jarlsberg® økte i det internasjonale markedet i 2018.   

-Vi er ikke fornøyd med volumutviklingen i TINE, derfor ser vi på mange tiltak innen innovasjon og salg som skal snu dette. Vi er gode på mye, men må bli enda bedre til å utvikle treffsikre produkter og konsepter som er i tråd med hva kunder og forbrukere ønsker av oss. Dette blir prioritet nummer én for alle medarbeidere fremover, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.  

Etterbetaling på 57 øre pr.liter

Driftsresultatet ble også negativt påvirket av økte energi -og drivstoff priser, nedskrivning av anleggsmidler, høy melkeinngang, redusert eksportstøtte og svakere norsk krone. Dette ble delvis motsvart av lavere pensjonskostnader samt lavere svinnkostnader.   

Styret i TINE vil i årsmøtet innstille på en etterbetaling på 57 øre pr. liter leverrt melk i 2018. Det utgjør i gjennomsnitt en utbetaling på 103 000 kroner. Samlet melkepris for 2018 blir 5,73, en økning på 11 øre fra 2017.

 Effektivisering 

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer på både drifts- og organisasjonsområdet. I 2018 var det forbedringseffekter i driften på om lag 190-200 millioner kroner sammenliknet med 2017. Effektene knytter seg til drifts- og prosessforbedringer samt innkjøpseffekter.   

 Se også vedlagt børsmelding. 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås