Meny

Visjon eller luftslott?

Gunn Elise Helle. Rådsmedlem og medlem av eierutvalget i Sørvest
Gunn Elise Helle. Rådsmedlem og medlem av eierutvalget i Sørvest

Noen ganger lurer jeg på: Hvor mange TINE-eiere kjenner visjonen vår? Kanskje flere kjenner målet vårt: Skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon, nå og i framtida! Kan hende de største utfordringer akkurat nå, er på lokalt nivå – knyttet opp mot egen melkeproduksjon eller i medlemsorganisasjonen? Da er visjonen langt borte, og i stedet for å bli inspirert og engasjert, tømmes man for krefter!

I løpet av de årene jeg har vært tillitsvalgt i TINE, slår det meg hvor viktig det er å bygge tillit – både internt i organisasjonen, men også ut til andre. Å rydde opp i uoverensstemmelser internt, krever en åpen og ærlig dialog. I neste omgang tror jeg denne type kommunikasjon vil styrke omdømmet og konkurransekraften vår utad. Medlemsorganisasjonen vår er forholdsvis stor, ca. 12 000 eiere, og skal vi klare å holde denne maskinen i gang, er vi avhengig av å smøre den med et budskap som vitner om åpenhet og ærlighet!

Sikre informasjonsflyt begge veier

Jeg tror kanskje vi har et stykke vei å gå! Det er ikke til å legge skjul på, vår evne til å kommunisere har et stort forbedringspotensial. Jeg tenker da ikke på all den informasjonen vi faktisk kan lese oss til, for den er for så vidt godt tilgjengelig. Det er mye å oppdatere seg på her på nettsiden, og det sendes ut informasjon på mail til tillitsvalgte jevnlig. Og når eierutvalget i tillegg har treffpunkt med produsentlagsledere/arbeidsutvalg etter hvert rådsmøte framover, skal dette sikre informasjonsflyt begge veier i organisasjonen vår, i mye større grad en det vi har hatt tidligere. På tross av et tilsynelatende velfungerende system, legger jeg merke til stemmer som ytrer et ønske om større åpenhet.

Som eiere i TINE sitter vi alle med ulike erfaringer i møte med vårt eget selskap. En positiv erfaring skaper tillit på samme måte som en negativ erfaring svekker tilliten. Det krever masse tid og ressurser å stå fram for å prøve å endre noe. Noen har prøvd, og dessverre har responsen ikke alltid vært like konstruktiv, noe som fort kan føre til avmakt og motløshet! Kanskje kom det ikke svar på din henvendelse, eller kan hende du har tatt opp en viktig sak flere ganger over flere år?

Bygg nettverk

Hva er løsningen da? Det kan sikkert være flere muligheter, men jeg har stor tro på nettverket! Ta kontakt på tvers av produsentlag, og gå gjerne videre på tvers av områder. Skaff deg nye relasjoner og bygg nettverk. Det er i overkant av 200 produsentlag i Norge i dag, og mer eller mindre tilfeldig kan man ramle inn i både ulike og like problemstillinger! Da kan det være greit å drøfte utfordringene med andre for å komme seg videre! Stå på, rett ryggen og løft blikket!

Skal vi klare å skape størst mulig verdi av melkeproduksjonen vår, nå og i framtida, er det avgjørende viktig å stå sammen! Utfordringer med tanke på rammebetingelser, import og konkurranse er av en slik karakter at vi må fokusere på de rette verdiene! Sammen bygger vi tillit, Sammen skaper vi muligheter, Sammen tar vi helhetsansvar

– og Sammen oppnår vi resultater!

Gunn Elise Helle

Rådsmedlem og medlem av eierutvalget i Sørvest

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås