Meny

Vil kutte antibiotikabruken på kalver med 75 prosent

To potensielt livstruende sykdommer hos kalver skal bekjempes, og bruken av antibiotika på kalv skal ned med 75 prosent. Det er målsettingene til et av de mest ambisiøse dyrehelseprosjektene i Norge noensinne - ledet av TINE.

Norske storfe er friske og Norge er fri for mange smittsomme sykdommer som resten av Europa sliter med. I Europa er det bare Island som bruker mindre antibiotika på produksjonsdyr enn Norge. I Norge har antibiotikabruken ved den vanlige produksjonssykdommen jurbetennelse (mastitt) de siste tiårene blitt redusert med over 60 prosent. Og i august vil landets storfenæringer (TINE Rådgivning, Animalia, Nortura, Kjøtt- og fjørbransjens landsforbund, Q-meieriene, Geno, Tyr og Den Norske Veterinærforening) starte opp en felles nasjonal dugnad for å redusere utfordringer knyttet til de to vanlige - og potensielt alvorlige storfesykdommene Bovin respiratorisk syndcytilavirus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV). BRSV er den vanligste årsaken til luftveissykdommer blant storfe – og kan medføre dødsfall blant kalver. BCoV forårsaker diaré hos storfe – og kan også forårsake økt kalvedødelighet. Ved å redusere omfanget av disse to virussykdommene vil antibiotikabruk – spesielt på kalver, reduseres drastisk.

Tre effekter


-Lykkes vi å forebygge disse sykdommene, vinner vi på flere områder: Vi får friskere og mer robuste dyr som har det bedre, og vi reduserer antibiotikabruken, noe som representerer et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge antibiotikaresistente bakterier. Dette er også et potensielt folkehelsebidrag. I tillegg vil norske melkeprodusenter unngå 200-300 millioner kroner i året i tapte inntekter forårsaket av disse sykdommene, sier Anne Cathrine Whist, veterinær og spesialrådgiver helse og fruktbarhet i TINE Rådgiving.

Unngå smitte


Tiltakene for å få bukt med sykdommene vil bestå av jevnlige undersøkelser av alle storfebesetninge, både kjøtt- og melkebesetninger for å avklare smittestatus. I tillegg må det føres god kontroll med kjøp og salg av dyr, slik at friske besetninger bare kjøper friske dyr - og man må styrke det generelle smittevernet i besetningene med gode smittesluser og inn- og utlastningsramper ved kjøp og salg av dyr.

-Fagmiljøene i Norge har tidligere vist at vi er i stand til å oppnå gode resultater når vi jobber systematisk i fellesskap. Prosjektet "Friskere geiter", som nylig ble avsluttet, utryddet pratuberculose, byllesjuke og CAEV hos alle geitebesetninger som leverer melk til TINE samt at storfesykdommen bovin virusdiaré (BVD) ble utryddet i Norge i 2006 etter mange års felles innsats fra næring, forskningsmiljøer og myndighetene, sier Whist.

Troms og Finnmark med det friskeste storfeet i verden?


I pilot-undersøkelsene som er gjort i forkant for å kartlegge omfanget av disse to sykdommene i Norge, er det gjort svært få funn av såkalte antistoffer (som indikerer at dyr har vært i kontakt med virus) i Troms og Finnmark. Dette er ganske unikt – også internasjonalt.

-Ved siden av TINEs mastittlaboratorium i Molde, samarbeider vi også med et skotsk analysefirma i Edinburgh, MV Diagnostics Ltd, som mener det ville være ganske oppsiktsvekkende om vi i Norge har besetninger som ikke har vært i kontakt med BRSV og BCoV, sier Whist.

Kontaktperson:
Prosjektleder og veterinær i TINE Rådgiving, Anne Cathrine Whist, mobil: 415 77 778

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås