Meny

Videre drift ved TM Bergen er utredet

Å drifte anlegget på Minde i Bergen i en periode på 5-8 år vil medføre et investeringsbehov på ca. 36 millioner kroner de fire første årene viser en rapport som nylig er lagt frem for konsernstyret. På nyåret settes i gang et arbeid med å finne de beste fremtidige løsningene for produksjon og logistikk i Bergen.

I desember 2013 ble det lagt frem et skisseprosjekt for nytt meieri i Bergen. Det ble da vedtatt at konsekvensene for drift av meieriet i 5-8 år skulle utredes og vurderingene skulle legges fram før sommeren 2014. Å drifte anlegget med akseptabel risiko fram til og med 2018 vil kreve investeringer på ca. 16 mill. kr og ekstraordinært vedlikehold pr. år på ca. 5 mill. - totalt ca. 36 mill. kr i totalkostnader for de neste fire år. Skal meieriet driftes utover 2018 er det påpekt behov for ytterligere investeringer for å opprettholde kvalitet, leveringsevne og HMS.

De beste løsningene

- Bergen er et stort og viktig marked for oss. Det er viktig at vi finner de beste fremtidige løsningene her hvor vi får med oss både produksjon og logistikk i de videre vurderingene. På nyåret går vi for fullt videre på Bergen-prosjektet etter den prosjektmodellen vi har utarbeidet sammen med SINTEF, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

Det er ventet en konklusjon til sommeren som vil vise den videre retninga.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås