Meny

Videre drift ved TM Bergen er utredet

Å drifte anlegget på Minde i Bergen i en periode på 5-8 år vil medføre et investeringsbehov på ca. 36 millioner kroner de fire første årene viser en rapport som nylig er lagt frem for konsernstyret. På nyåret settes i gang et arbeid med å finne de beste fremtidige løsningene for produksjon og logistikk i Bergen.

I desember 2013 ble det lagt frem et skisseprosjekt for nytt meieri i Bergen. Det ble da vedtatt at konsekvensene for drift av meieriet i 5-8 år skulle utredes og vurderingene skulle legges fram før sommeren 2014. Å drifte anlegget med akseptabel risiko fram til og med 2018 vil kreve investeringer på ca. 16 mill. kr og ekstraordinært vedlikehold pr. år på ca. 5 mill. - totalt ca. 36 mill. kr i totalkostnader for de neste fire år. Skal meieriet driftes utover 2018 er det påpekt behov for ytterligere investeringer for å opprettholde kvalitet, leveringsevne og HMS.

De beste løsningene

- Bergen er et stort og viktig marked for oss. Det er viktig at vi finner de beste fremtidige løsningene her hvor vi får med oss både produksjon og logistikk i de videre vurderingene. På nyåret går vi for fullt videre på Bergen-prosjektet etter den prosjektmodellen vi har utarbeidet sammen med SINTEF, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

Det er ventet en konklusjon til sommeren som vil vise den videre retninga.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås