Meny

«Vi redder ikke kloden ved å slutte å produsere mat»

Bilde: Styreleder i TINE SA, Trond Reierstad
Bilde: Styreleder i TINE SA, Trond Reierstad

Styreleder Trond Reierstad i TINE åpnet årsmøtet 2017 blant annet med å belyse noen temaer knyttet til bærekraftig matproduksjon da han holdt tale for TINEs delegater.

Med bakgrunn i fire spesielt viktige områder for TINE i årene som kommer, var også klima en del av bildet:

  • Det første jeg vil nevne er klima.  Vi kan på ingen måte undervurdere hvordan dette kan komme til å berøre både vår industri og oss som bønder.

«Det er IKKE kua som har skylda. Utslipp fra norske kuer er mindre i dag enn for 50 år siden.   Men det hjelper lite. Metan-utslipp fra kua påvirker klimaet. Storsamfunnet vil lete etter ALLE kilder til klimagasser. Storsamfunnet vil forvente bidrag fra alle sektorer. Vår sektor skal selvsagt være med å løse problemet. MEN vi kan ikke redde kloden ved å slutte å produsere mat.

Vi må jobbe langs flere spor: Vi må jobbe med rammevilkår som sikrer vår konkurransekraft. Økt import er ingen løsning på klimaproblemet. Vi har ikke importvern på klimagasser. Klimagasser er et globalt problem, de stoppes ikke av landegrenser. Vi jobber sammen med faglaga og resten av landbruket med dette. Klimakrav vil bli like viktig framover som WTO og handelsavtaler. Det hjelper ikke å flytte norsk matproduksjon til andre land. Samtidig må vi gjøre det vi kan for å redusere vårt eget klimaavtykk!

Industrien vår og transporten vår må ligge i front. Det er teknisk sett mye enklere å redusere industriutslipp. Det handler i stor grad om å bytte til fornybare energikilder.

Men vi må også lete etter forbedringer på gårdsnivå. Det er viktig for alle å bidra i klimaarbeidet, men jeg tror det er ekstra viktig for TINE og melka. Melkas omdømme er knyttet til naturlighet, renhet og sunnhet. Den er ren og hvit.  Den skal ikke forbindes med det svarte og fossile. Vårt bidrag i klimaarbeidet er også et bidrag til melkas omdømme og markedsverdi».

I talen, som du kan lese som vedlegg i denne artikkelen, tok han også opp følgende problemstillinger:

  • Utviklingen i den tradisjonelle landbrukspolitikken. Hvordan skal TINE sikre politiske rammer som gjør det mulig å drive landbruk i hele landet?
  • Det kommersielle spørsmålet som brenner mest er spørsmålet om hvordan TINE skal forvalte de verdiene som er bygget opp internasjonalt.
  • Sist, men ikke minst, kommer spørsmålet som alltid finnes i en bedrift som TINE: Konkurransekraft! Hvordan ha et selskap med kraft til å sikre framtidas melkeprodusenter, og sikre morgendagens melkevolum?

Trond Reierstad avsluttet sin tale med blant annet å minne om formålsparagrafen til TINE:

«TINE skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon».

Vi skal alle sammen være stolte at selskapet lykkes kommersielt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne levere på medlemmenes øvrige felles interesser, avsluttet han.

Trykk her for å åpne hele talen

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås