Meny

Verdens beste ku er norsk

Foto: Margrethe Myhrer
Foto: Margrethe Myhrer

Avlsarbeidet med kurasen Norsk Rødt Fe (NRF) er blitt framhevet av FNs landbruksorganisasjon som verdens beste ku. Det har vært et omfattende og bærekraftig arbeid fra begynnelsen for mer enn femti år siden.

Norsk Landbruksamvirke har nylig publisert en nettsak om arbeidet som de to norske avlsselskapene Geno og Norsvin driver med. 

Robuste dyr

De to selskapene norske eksporterer storfe – og grisesæd til over 50 land verden over. Forutsetningen for suksessen hviler på flere ting.
Geno og Norsvin har gjort noe annet enn sine internasjonale konkurrenter. De norske avlsmålene har vært bredere. Norsk avl har lagt mer vekt på funksjonelle egenskaper på bekostning av for eksempel høy melkeytelse eller rask vekst. På den måten har vi fått mer robuste dyr med få dødfødsler, lite sykdom og godt lynne. For å få fremgang i både helseegenskapene og produksjonsegenskapene hos dyret samtidig, settes det store krav til datagrunnlag.

 

50 års systematisk arbeid

Å sikre gode data som er pålitelige og omfattende er også en brikke i suksessen. Dette er løst gjennom en samvirkeorganisering som betyr at grisebøndene eier Norsvin og melkebøndene eier Geno. Avlsarbeidet med kurasen Norsk Rødt Fe (NRF) er blitt framhevet av FNs landbruksorganisasjon som verdens beste ku. Det har vært et omfattende og bærekraftig arbeid fra begynnelsen for mer enn femti år siden. Alle registreringer på hvert enkelt dyr fra hver gård sendes til Geno for bearbeiding og rangering. De beste oksekalvene etter de beste kyrne blir kjøpt av Geno for testing på en teststasjon før de aller, aller beste oksene velges til fedre til neste generasjon. Sæden fra disse avlsoksene distribueres tilbake til bøndene slik at de raskt får nyte godt av avlsframgangen. I tillegg blir om lag like mange sæddoser solgt på det internasjonale markedet i skarp konkurranse med store verdensomspennende avlsfirma.

Spleiselag på forskning

Suksessen hviler også på en langsiktig forskningsbasert avlsstrategi. Både Geno og Norsvin avsetter store midler til forskning og har selv topp kvalifiserte forskere, men uten et tett samarbeid med akademia og tilførsel av ekstern finansiering ville ikke suksessen vært mulig. Innen landbruksforskning er det etablert et forskningsfond som er et spleiselag mellom staten, matindustrien og bondeorganisasjonene. Dette er midler som går til de best kvalifiserte og mest nærings- eller samfunnsrelevante forskningsprosjekter. I desember ble for eksempel prosjekter innvilget med direkte relevans til Norsvins avlsarbeid på gris, men også til prosjekter som skal finne svar på spørsmål knyttet til kylling og antibiotikaresistens.

Norske husdyr trenger lite antibiotika

Som kjent er antibiotikabruken i Norge svært lavt, mye på grunn av det norske avlsarbeidet som legger stor vekt på robuste og funksjonelle dyr. Det hjelper også at vi har relativt små, spredte besetninger under gode hygieniske forhold, og et restriktivt regelverk når det gjelder antibiotikabruk. Bruken av antibiotika til husdyr sør i Europa og i USA er opptil 30 ganger høyere enn i Norge. Det er slått fast at omfattende bruk øker sannsynligheten for utvikling av resistens.

Les hele artikkelen på nettsidene til  Norsk Landbrukssamvirke

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås