Meny

Vellykket telefonmøte med økoprodusentene

Kategoridirektør i markedskategoriene Unn Grønvold Nikolaisen.
Kategoridirektør i markedskategoriene Unn Grønvold Nikolaisen.

Over 50 engasjerte økomelkprodusenter deltok på TINEs to telefonmøter med tema «Økologi i TINE». «Det kom mange gode innspill som jeg tar med i det videre arbeidet», sier kategoridirektør i markedskategoriene Unn Grønvold Nikolaisen.

Etter innledninger både fra TINE Råvare og Markedskategoriene kom det mange innspill fra deltakerne. Møtedeltakerne ga positive tilbakemeldinger på at det er økt markedsføring av økomelk, og at det er positive utviklingstrekk i forhold til anvendelsesgraden. Ut fra markedsutviklingen ble økt økomelktillegg, kontrakter og muligheten for levering av økomelk i andre områder etterspurt. Melk baser utelukkende på grasfôring "grasfeed" melk var et av temane som ble mye diskutert.

Spørsmålene og kommentarene ble besvart av Eivind Kjuus og Marit Storhaug fra TINE Råvare og Unn Grønvold Nicolaisen TINE Markedskategorier. Møtet ble ledet av Nils Asle Dolmseth, nestleder i styret TINE SA.

Bruker telefonmøter for å nå mange

Telefonmøter, målrettet mot enkelte grupper, er et tiltak som TINE benytter i stadig større grad. Telefonmøter med produsentlagslederne er her et eksempel. Det samme er telefonmøter der vi samler de lokale valgkomiteene.

Telefonmøter der økologiske melkeprodusenter er målgruppen er etter et opplegg som ble kjørt i TINE Øst. Vi håper at møtet ble oppfattet som matnyttig. Dette tiltaket er noe vi ønsker å videreføre. Si gjerne din mening om hvordan du oppfatter slike møter – bruk kommentarfeltet under - så tar vi med de innspillene som kommer i vårt videre arbeid.  

 

Kyr

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås