Meny

Vellykket overgang fra bil til tog

Fra 1. mars 2017 gjorde TINE en stor endring i mellomtransporten mellom sør og nord. Erfaringene så langt er positive. Her kan du lese og se hva som skjer i praksis når hele semitralla heises fra trekkvogna og over på toget.

Julien Kerob

500 avganger ble overført fra bil til bane. Målet er å bruke tog så mye som infrastrukturen tillater. - Dette er et tiltak som skal hjelpe TINE med å nå målet om klimanøytral transport i løpet av 2020 og vi er like stolte av effektiviseringen, sier Julien Kerob, direktør for operativ vareforsyning i TINE Logistikk.

I hovedsak går transporten fra Oslo til Narvik på tog og deretter til sentrallageret i Harstad med bil. Varer fra meieriene i Gudbrandsdalen som skal nordover går med bil til Trondheim, videre til Fauske (Bodø) med tog og derfra til Harstad med bil. Det går også varer i motsatt retning, fra nord til sør. TINE bruker også tog på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen. - Tog er bra, for oss og for miljøet. Hvis ikke TINE «viser veien» for miljøvennlige løsninger, hvem skal da gjøre det? Alle som har volumfrakt bør bruke tog hvis de kan, sier Kerob.

 

Raskt, og bedre ankomsttidspunkt - Toget er både en rask transportform og gir oss gunstige ankomsttidspunkt. Varene kommer til lageret på et tidspunkt hvor det er roligere. Det gir oss mer kontroll, bedre mulighet til å planlegge og større forutsigbarhet. Dette har igjen skapt bedre forutsetninger for lagerlogistikken, sier Kerob.

Bernt Wangberg (venstre) og Kim Pedersen

Hva skjer i praksis? Kim Pedersen er koordinator for mellomtransport i TINE Logistikk i Oslo. Han og Bengt Wangberg i RailCombi på Alnabru forklarer hva som skjer i praksis. - Vi fyller opp tralla på semitraileren med varer som er produsert ved TINE Meieriet Oslo og som skal videre ut til andre meierier. Den fulle tralla hentes av transportør og kjøres til godsterminalen på Alnabru. Det går normalt 20 traller i uka, forklarer Pedersen.

- Når semitraileren kommer til innkjøringsporten ved Alnabru blir sjåføren fortalt hvor han skal kjøre. Dersom vi holder på å laste et tog kjører den rett til opplastingsplassen. Hvis ikke kjøres tralla til depot og vi plukker den opp igjen med våre trekkvogner når vi skal laste toget, sier Bernt Wangberg, gruppeleder for ekspedisjon i RailCombi.

Det er CargoNet, det gamle NSB Gods, som er transportoperatør. RailCombi er datterselskap i CargoNet og det er de som har terminaldrifta for CargoNet.

 

Se her hvordan de store traverskranene løfter hele tralla fra bil til tog:

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås