Meny

Valgkomitearbeid i produsentlagene – godt i gang

På bildet; Lokal valgkomite i Tydal/Selbu produsentlag, John Are Eidem, Anders M. Aune og Johan Peder Svelmo, er godt i gang. I løpet av oppstartsmøte ble det meste av jobben gjort.
På bildet; Lokal valgkomite i Tydal/Selbu produsentlag, John Are Eidem, Anders M. Aune og Johan Peder Svelmo, er godt i gang. I løpet av oppstartsmøte ble det meste av jobben gjort.

Arbeidet med å finne kandidater til arbeidsutvalgene i produsentlagene er godt i gang. Så langt har flere lag allerede har avsluttet sitt arbeid og avgitt sin innstilling.

Viktig for lokale og sentrale verv

Kandidatene skal være aktive medlemmer av TINE og disse befinner seg i de omlag 170 produsentlagene som TINE har. Det er med andre ord på grasrota det finnes gode kandidater til lokale og sentrale verv i TINE. Uten et godt og aktivt arbeid i de lokale valgkomiteene vil det i neste omgang bli utfordrende å finne gode kandidater til styrende organer i TINE.   

Skal finne kandidater til arbeidsutvalg og årsmøteutsendinger

Arbeidet i de lokale valgkomiteene er todelt. De skal finne kandidater til arbeidsutvalgene i produsentlagene og foreslå utsendinger til årsmøtet i TINE. Samtidig skal de også bistå Sentral valgkomite med forslag på kandidater til å bekle sentrale verv.

Lokal valgkomite har frist ut året med å komme med forslag på kandidater til Sentral valgkomite. Når det gjelder innstilling på kandidater til arbeidsutvalg og årsmøteutsendinger er fristen 15. januar. Du kan som medlem i TINE også bidra. Gå inn på Nominer en kandidat og kom med forslag – det kan du gjøre når som helst i løpet av året.

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås