Meny

Gårdsbesøk med Kristelig Folkeparti

I går var KrF-ledelsen på gårdsbesøk i Vest-Agder sammen med representanter fra konsernstyret og konsernledelsen. Det blir en rekke besøk både hos eierne våre og på meieriene denne valgkampen.

Det var Cathinka Jerkø og Kjell Øyvind Greibesland som var vertskap for KrF-delegasjonen. De driver melkeproduksjon i Øvrebø, litt nord for Kristiansand. Cathinka jobber også som TINE-rådgiver, mens Kjell Øyvind hovedsakelig jobber hjemme på gården hvor de produserer 360.000 liter melk.

Partileder Knut Arild Hareide meldte avbud, men både nestleder Kjell Ingolf Robstad og 2. nestleder Olaug Bollestad deltok sammen med stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, ordførere og lokale politikere.

- Vi snakka om investeringene her på gården, om de mange trinnvise utbyggingene vi har gjort og om lønnsomheten i investeringene. For oss var det viktig å få fram at det er mange typer bruk og en må kunne investere ut fra ressursene som er på gården, sier Jerkø som forteller at de også var interessert i å høre om melkekvoter, kvoteregioner og priser.

Styremedlem Askild Eggebø og konserndirektør Johnny Ødegård deltok også.

- Vi fikk en god dialog med politikerne. Vi snakket bl.a. om jordbruksmeldinga og hvor viktig det er også å satse på små og mellomstore bruk. Nå blir det viktig at jordbruksmeldinga blir fulgt opp med politiske vedtak. Jeg tror de oppfatta at det er en sammenheng mellom marked og melkeproduksjon. Vi må ha et marked for å kunne produsere melk. I tillegg la vi vekt på å få frem hvor viktig det er med tollvern og en forutsigbar økonomi i melkeproduksjonen, sier Eggebø.

Valgkampen er i gang

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås