Meny

Valg til rådet i TINE SA

Elisabeth I. Hokstad fra Vestfold er en av de 24 eierne som er valgt inn i rådet.
Elisabeth I. Hokstad fra Vestfold er en av de 24 eierne som er valgt inn i rådet.

På årsmøtet ble det valgt medlemmer til rådet i TINE, seks personer fra hvert av de fire eierområdene. Rådsmedlemmene utgjør også eierutvalgene.

Nå er regionstyrene historie, men rådsmedlemmene fra eierrområdet utgjør et eierrutvalg. I eierutvalget skal det inngå minst ett konsernstyremedlem. Finn oversikt over konsernstyremedlemmene her. På møtet i slutten av mai vil eierutvalget konstitueres og det velges en leder.

Øst:
Elisabeth I. Hokstad, Vestfold
Kari Lise Breivik, Vestfold
Ellen Anne Bergseng, Oppland
Even Solhaug, Oppland
Anne Birgitte Riis-Johansen, Telemark
Ole Paulsen, Hedmark

Eierområdet Øst omfatter fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark

Sør/Vest:
Helge Arne Espeland, Hordaland
Johannes Fattnes, Rogaland
Gunn Elise Helle, Vest-Agder
Asgeir Pollestad, Rogaland
Kjartan Åsnes, Sogn og Fjordane
Gjertrud Svartveit Osmundsen, Hordaland

Eierområdet Sør/Vest omfatter fylkene: Aust-Agder og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Midt:
Kenneth Høyning, Møre og Romsdal
Birgit Oline Kjærstad, Møre og Romsdal
Inger Lise Ingdal, Sør-Trøndelag
Jarle Bogen, Sør-Trøndelag
Jørn Magne Vaag, Nord-Trøndelag
Heidi Aarsheim Bøe, Sør-Trøndelag

Eierområdet Midt omfatter fylkene: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Nord:
Elisabeth Holand, Nordland
Odd-Arne Stormo, Nordland
Tormod Nilsen, Finnmark
Bjarne Leonhardsen, Troms
Lise Kaldahl Skreddernes, Finnmark
Solveig Bratteng Rønning, Nordland

Eierområdet Nord omfatter fylkene: Nordland, Troms, Finnmark

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås