Meny

Utvidet tollfri kvote på ost fra EU

I de såkalte «artikkel 19» forhandlingene mellom Norge og EU om handel med landbruksvarer er det oppnådd enighet mellom Norge og EU-kommisjonen. Den nye avtalen medfører en utvidelse av den tollfrie importkvoten på ost fra EU med 1200 tonn.

Totalt sett vil den tollfrie kvoten dekke 8.400 tonn når den nye avtalen trer i kraft. Importen av ost fra EU til Norge økte med 8 prosent fra 2015 til 2016, og omfatter totalt nærmere 14.000 tonn. Dette inkluderer ost laget på norsk melk i utlandet (utenlands bearbeiding). 700 tonn fra den nye kvoteutvidelsen skal fordeles ved auksjon. Det betyr at det årlig vil bli auksjonert ut 3400 tonn. De øvrige 5000 tonn tildeles importører fritt på grunnlag av verdien til forrige års osteimport.

En reduksjons av framtidige norske produksjonsmuligheter

«Vi ser ikke at dette er en balansert løsning siden Norge allerede har et stort importoverskudd av meieriprodukter.  Dette vil redusere produksjonsmulighetene og gjøre utfordringene med å tilrettelegge for norsk melkeproduksjon og norsk meieriindustri enda større fremover, sier Johnny Ødegård, direktør for politikk og samfunnskontakt i TINE.

Den nye avtalen med EU innebærer også økte kvoter for storfe- og svinekjøtt, samt for potteplanter. På områder der myndighetene ikke ser beskyttelsestoll som nødvendig har man blitt enige om gjensidig nulltoll.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås