Meny

Utreder forlenget drift i Bergen

Utredningen om forlenget drift ved meieriet i Bergen vil være klar før sommeren 2014.
Utredningen om forlenget drift ved meieriet i Bergen vil være klar før sommeren 2014.

TINE ønsker å se på muligheten for å forlenge drifta ved meieriet på Minde i Bergen med fem til åtte år. Vurderingen gjøres for å få et helhetlig bilde før det jobbes videre med prosjektering av nytt meieri på Flesland.

 TINE har de siste årene gjennomført store strukturprosjekter, og det er fortsatt investeringsbehov på flere områder i nær framtid. Det er viktig for TINE å sikre tilstrekkelig økonomisk handlekraft fremover.

Avklaring før sommeren
En vurdering av fortsatt drift på Minde vil trolig ta tre til fire måneder. For å kunne vurdere framtidig meieridrift på Minde og forsyning av Bergens-markedet, må det gjøres et overslag over hvilke investeringer som er nødvendige for å sikre kvalitet, leveringssikkerhet og HMS. 

Hva er riktig tidspunkt?
Ei prosjektgruppe som skulle vurdere TINEs forsyning av Bergens-markedet, har nylig lagt fram sin rapport. Det er lagt ned et omfattende arbeid som ledelsen i TINE er godt fornøyd med.

-Prosjektgruppa peker på hvor mye som må investeres i nytt meieri på Flesland med ulike driftsmodeller. Spørsmålet er når tid det er riktig å gjennomføre denne investeringa. For å gjøre et riktig valg ønsker vi å se nærmere på å drive anlegget på Minde en periode fremover, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

 Sikre økonomisk handlekraft
TINE har de siste årene gjennomført store strukturprosjekter. I tillegg kommer det nye investeringer i nær framtid som en følge av endringer og økt konkurranse i markedet.
- Som ansvarlig industriaktør er vi også nødt til å ta hensyn til mulige endringer i rammevilkårene for landbruk og industri. Det er viktig å se helheten og sikre oss økonomisk handlekraft fremover, sier Per Ivar Berg.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås