Meny

Utfordringer med frysepunkt på melk

TINE har registrert flere henvendelser fra produsenter som ikke tilfredsstiller Elitemelkskravet for frysepunkt. TINE kartlegger hva som kan påvirke frysepunktet som ikke er knyttet til vanninnblanding.

Det er stort fokus på endringer i frysepunkt i enkelte områder i landet. TINE har mottatt henvendelser fra produsentlag og fagrådgivere.

TINE undersøker saken

Det er foretatt en gjennomgang av analyseresultater og referanseverdier uten at dette kan forklare den lille endringen i frysepunkt vi har registrert i høst.

TINE observerer at de små endringene i frysepunkt ikke har årsak i tilført vann.

Fysiologiske forhold som kalvingstidspunkt, laktasjonsfordeling, landsdeler, varierende grovforkvalitet og endringer i kraftfor kan påvirke frysepunktet, sier Eivind Kjuus, direktør for TINE Råvare.

Framdrift

Det vil så snart som mulig gjøres en vurdering av et oppdatert normalområde for frysepunkt, eventuelt uten inndeling i dagens avregningsklasser. Dette vil være beslutningsgrunnlag for en eventuell justering av regelverket i konsernstyretmøtet i januar.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås