Meny

Uslåelig!

Første møte i eierutvalget i Midt var lagt til Sunnmøre og Ålesund.
Første møte i eierutvalget i Midt var lagt til Sunnmøre og Ålesund.

- Vårt mål er å gjøre medlemsarbeidet i TINE bedre enn noen gang. Sammen med produsentlagslederne skal vi bli et uslåelig team i landbrukssamvirket! - Dette var velkomstorda nyvalgt leder i eierutvalget Kenneth Høyning tok til sine kollegaer i første møte i eierutvalget i Midt Norge.

De nye eierutvalgene har denne uka hatt sitt første ordentlige møte. Flere av sakene var  felles i alle de fire møtene, men saksliste innhold også saker som berørte de ulike områdene spesielt. Saklista var omfattende med flere tunge og prinsipielle saker. Samspill mellom eierlag og produsentlag i en ny organisasjon var et stort og viktig tema på møtene. Dette vil bli fulgt opp gjennom arbeidsutvalgs- og produsentlagssamlinger som er planlagt utover høsten.

Valget i 2015

Eierutvalgene har fått ansvar for politiker og samfunnskontakt innenfor sitt eierområde. I høst er det kommune og fylkestingsvalg. Målet er her at ingen skal være i tvil om hvilke utfordringer TINE står overfor lokalt og på fylkesnivå. Det er viktig å få fram forståelse for verdikjeden fra kua og gården og fram til TINE produktene står på kjøkkenbordet. Eierutvalgsmedlemmene har fordelt ansvar mellom seg, men her er også produsentlagene viktige medspillere. Valget i høst gir oss en ny mulighet til å vise hvilket landbruk vi vil ha!

"En time med styreleder"

Styreleder Trond Reierstad «deltok» på alle de fire eierutvalgsmøtene, enten på telefon eller på videooverføring. «En time med styreleder» ga et godt innblikk i de utfordringer TINE har i dag, hvilke rammebetingelser vi arbeider under nasjonalt og internasjonalt – og dermed hvilket handlingsrom vi har. Dette er helt klart en programpost som er nyttig og som etter planen vil legges inn i de fleste møtene framover.

Kompetanseheving

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte er et annet viktig arbeidsfelt. Kompetansemål for produsentlagsledere og medlemmer av arbeidsutvalg ble diskutert. Her vil eierutvalgene bygge videre på det arbeidet som tidligere er gjort, ta inn nye elementer og dermed sy sammen et samlet opplæringstilbud for alle grupper av lokale tillitsvalgte i TINE

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås