Meny

Upasteurisert melk

Debatten om upasteurisert (rå melk) melk går i mediene om dagen. TINE pasteuriserer all melk for å sikre trygge merkevarer med høy kvalitet

Pasteurisering og homogenisering av melk

Pasteurisering er det samme som varmebehandling av melk. Det primære målet med varmebehandling/pasteurisering er å ødelegge eventuelle sykdomsframkallende bakterier/mikroorganismer. All melk blir pasteurisert, også til ost. Årsaken er at dette er krav i regelverket (animaliehygieneforskriften). 

Det er vitenskapelig enighet om at det er knyttet risiko til konsum av rå melk. Små barn, gravide, eldre og folk med nedsatt immunforsvar er mer sårbare enn resten av befolkningen. Det er viktig å huske på at det var av hensyn til folkehelse og forebygging av sykdom i befolkningen at man innførte pasteurisering (1951). I dag har vi kanskje verdens beste melkekvalitet og dyrehelse. Dette er noe våre melkeprodusenter har jobbet systematisk med over flere år, med støtte fra Kukontroll og rådgivningstjenesten til TINE, men TINE må og vil forholde seg til gjeldende regelverk.

TINE homogeniserer all drikkemelk, unntatt skummet melk som ikke inneholder fett, fløte og melk som brukes til ost. Homogenisering gjør at det blir likere størrelse på fettkulene i melka. Vi ønsker at fettet skal fordele seg jevnt i melka og det gir oss et stabilt produkt som forbrukerne er vant til.

Lavere smittepress enn i andre land

Gjennom mange år har bransjen drevet et målrettet arbeid og kontroll og smittepresset er lavere her enn i mange andre land. En landsdekkende merkevareprodusent som selger mange millioner liter melk som TINE må nødvendigvis være ekstra varsom for å sikre forbrukerne trygg mat.

Hva skjer med næringsinnholdet ved pasteurisering og homogenisering?

Den skånsomme varmebehandlingen har ingen betydning for næringsinnholdet eller opptak av næringsstoffer. Melk er en viktig kilde til protein, kalsium, jod og andre næringsstoffer (og vitaminer) som kroppen trenger, og som kan være vanskelig å få nok av gjennom andre matvarer. Vitaminer som er svært sensitive for varme, som vitamin C, kan i teorien reduseres noe når melka varmes opp, men melk inneholder i utgangspunktet svært lite vitamin C, også når den kommer rett fra kua. En eventuell reduksjon ved oppvarming har ikke ernæringsmessig betydning.

Oppfører melk som er pasteurisert og homogenisert seg annerledes i kroppen?

Dagens skånsomme pasteurisering og homogenisering har ikke betydning for opptaket eller fordøyelsen av næringsstoffene i melka. Kvaliteten på proteinene og innholdet av essensielle aminosyrer er lik.

TINE møter innimellom spørsmål og henvendelser fra folk som opplever at de tåler uhomogenisert eller upasteurisert melk bedre enn melk som ikke er behandlet. Selvsagt skal man ikke se bort fra hva folk selv opplever, dette er valg folk selv må ta. Det samlede bildet fra forskningen er imidlertid at melka er like verdifull for kroppen enten den er pasteurisert og homogenisert etter dagens metoder, eller ikke.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås