Meny

Ulv til besvær

De fire melkevariantene har ulike historier og illustrasjoner. På Helmelka er tre ulike rovdyr tegnet inn som  silhuetter.
De fire melkevariantene har ulike historier og illustrasjoner. På Helmelka er tre ulike rovdyr tegnet inn som silhuetter.

TINEs helmelkartonger med silhuetter av ulv, gaupe og ørn har vakt reaksjoner i mange bygder med rovdyr. TINE beklager at ulve-illustrasjonen er blitt oppfattet som et innlegg i rovdyrdebatten. Vi har ikke ønsket å utrykke noe syn på forvaltningen av rovdyra eller fremme et politisk budskap.

Vi vet at flere av våre medlemmer opplever tap og usikkerhet som følge rovdyrangrep. Da vi brukte illustrasjoner av ulv, gaupe og ørn i bakgrunnen på den ene melkekartongen, så vurderte vi ikke at dette elementet kunne tas til inntekt for en side i rovdyrdebatten.

Bakgrunn for historiefortellingen

Vi valgte på årets julekartonger å løfte opp den norske fjøsnissen. Den snodige, lille skikkelsen som har preget norsk jul i generasjoner. Illustrasjonene understøttes av små historier som setter fjøsnissene inn i en eventyrkontekst. Hver kartong har sin egen historie som fortelles både i billedlig og tekstlig form, og handlingene utspiller seg på en TINE-gård. Illustrasjonene er detaljrike som gjør at du kan oppdage nye elementer jo mer du ser på designet.

Et par av detaljene har det siste døgnet blitt gitt mer oppmerksomhet enn resten. For på helmelken har vi brukt silhuetter og illustrasjoner av ulv, gaupe og ørn for å gi en illusjon av snøkledde fjell fordekt som sagnomsuste skapninger fra norsk natur.

Ulven er ett av mange historieelementer i en av fire historier på melkekartongene.  At ulven fremkommer med andre norske villdyr som for eksempel ørn og rev var tenkt som en illustrasjon av hva norske fjøsnisser må forholde seg til i en eventyrverden. I den virkelige verden er geit og ku våre fremste sjefer og uten dem blir det ikke noe ost, yoghurt og melk.  

Disse historiene er nettopp fra TINE-gårder rundt om i det ganske land og sier mye om melkegårdenes historie i Norge, om plikter og oppgaver, om hardt arbeid og høytidsfester. Og hvordan fjøsnissen lever side om side med folka og hjelper til der det trengs.

Forbrukerreaksjoner

TINE jobber mye med å måle og analysere norske forbrukeres oppfatning av vår emballasje.  Tilbakemeldingene så langt viser at mange opplever historiene og illustrasjonene som positive, og som koselig og spennende julelektyre ved matbordene og ikke som et innlegg i rovdyrdebatten.  Dette er en del av en mangeårig og god tradisjon som styrker TINE-melks bevissthet hos norske forbrukere og det er viktig i disse dager da vi opplever utfordringer med redusert salg av melk.  

Årets kartonger er allerede trykket opp, og trekking vil medføre kasting av fullgod emballasje og kostnader for TINEs eiere. Det er ingen tjent med. Vi håper derfor ytterligere innspill og synspunkter kan gis til medlemsorganisasjonen via det åpne kommentarfeltet her på medlem.tine.no. Vi skal ta med oss alle innspill i det videre arbeidet.

Vi skal ta med oss at en av kartongene kan tolkes som et argument i ulvedebatten, men gjentar at det ikke var målet. Vi viser hva fjøsnissen må forholde seg til i sin hverdag og vi kan love at han slipper å treffe på ulv neste år.

Og la det heller ikke være noe tvil: TINE mener at mennesker og husdyr skal kunne leve trygt på bygda – det er en forutsetning for levende bygder og norsk matproduksjon. Det er TINE like opptatt av som før.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås