Meny

Uendret omsetningsavgift på 30 øre i 2. halvår

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt at omsetningsavgifta på melk blir uendret på 30 øre literen også i 2. halvår 2020. Dette er i tråd med anbefalingene både fra TINE og Omsetningsrådet.

På grunn av at forholdstallet er økt i flere runder i år, og nå er på 1,05, hadde nok en del regnet med at den høye omsetningsavgifta ville bli redusert i 2. halvår.

Årsaken til at det ikke skjer er at et økt melkevolum ikke vil oppveie inntektsbortfallet i overproduksjonsavgifta når forholdstallet øker så vidt mye. Når kvotene er økt så mye, regner TINE med at det blir betydelig mindre produksjon ut over kvote. Dermed er inntektene fra overproduksjonsavgifta redusert fra 72 til 20 millioner kroner.

Skal finansiere kvoteoppkjøp på 40 millioner liter

Grunnen til at omsetningsavgifta nå er så høy, skyldes oppkjøp av melkekvoter i 2021, som skal finansieres gjennom omsetningsavgifta, og hvor pengene må skaffes i 2020.

Les mer om omsetningsavgiftene på landbruksdirektoratet.no

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås