Meny

Tungt internasjonalt verv til TINE

Bilde: Helle Huseby i Istanbul
Bilde: Helle Huseby i Istanbul

Helle Huseby fra TINE ble nylig valgt inn i styret for IDF(International Dairy Federation) på IDFs General Assembly i Istanbul.

-Helle ble valgt inn etter stemmegivning med en motkandidat fra New Zealand, noe som viser at hun har høy standing i IDF - og støtte fra en stor del av delegatene fra hele verden. Vi gratulerer, sier konserndirektør TINE Rådgivning, Johnny Ødegård. 

En plass i styret i IDF bringer med seg innflytelse. Europa har 4 styremedlemmer, og Huseby er den eneste fra Norden. 

-Dette vil gi oss mye innsikt i hva som skjer - og kommer til å skje internasjonalt. Og det styrker muligheten til å påvirke. I IDF møtes de virkelig store meieriselskapene. Helles inntreden er viktig fordi hun representerer et av de mindre landene - og et relativt lite meieriselskap i verdenssammenheng. Det internasjonale arbeidet er også viktig fordi vi sitter alle i samme båt – og det å være en del av et stort nettverk er helt nødvendig, om TINE skal bli World Class Dairy, sier Ødegård. 

IDF - Verdens største meieriorganisasjon

Det internasjonale meieriforbundet (IDF) er en non-profit, forskningsbasert organisasjon som forener hele verdens meieribransje. Gjennom å fremme ekspertise i alle deler av meierikjeden skal IDF medvirke til å utvikle meieriindustriens vitenskapelige, tekniske og økonomiske vilkår. Organisasjonen er verdens største meieriorganisasjon med 44 medlemsland og representerer over 75% av verdens melk.

  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås