Meny

Transportør på Nordmøre og i Romsdalen er valgt

Rødven Transport AS er valgt til transportør for TINE Tanktransport på Nordmøre og i Romsdalen. Den valgte transportøren er lokalt forankret og har god kjennskap både til næringa og geografien.

Rødven Transport AS kjører tanktransport i en del av området allerede i dag, men får nå utvidet område. Sammen med den nye transportøren starter arbeidet med ruteplanlegging på nyåret. Produsentene vil bli orientert underveis og vi venter at oppstarten på de nye rutene blir i juni 2020.

TINE Tanktransport går jevnlig gjennom alle ruter for å sikre at vi utfører vårt oppdrag for TINE Råvare så rasjonelt som mulig. De siste årene har vi gjort store omlegginger blant annet i Agder, Telemark, Rogaland og senest i Nord-Norge. TINE har kun innleid inntransport på Nordmøre og i Romsdalen og vi har fem transportører. Alle fem ble invitert til å komme med nytt tilbud på inntransport, sammen med andre eksterne transportører og egen transport. Ut fra en helhetlig vurdering falt valget til slutt på Rødven Transport AS.

- På nyåret starter vi arbeidet med å planlegge nye ruter i samarbeid med transportør. Vi regner med at endringene vil bli gjort fra sommeren neste år. Vi vil holde produsentene oppdatert underveis i prosessen og alle skal få mulighet til å gi tilbakemelding på hentetidspunktet i ukene før oppstart, sier transportsjef Magnar Høvik.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås