Meny

Elevgruppe fra Tomb vant Husdyrtreff 2017

Årets vinnere fra Tomb, i temaet melkeproduksjon og storfe, utmerka seg med god kunnskap om samvirke.

Oppgaven knyttet til storfe og melk var delt opp i fire emner:

  1. Vurdere og tolking av ei årsutskrift i Kukontrollen som alltid er like aktuell å kunne

  2.  Fruktbarhet

  3.  Storfeavl og forståelse av genomisk seleksjon sammenlignet med avkomsgransking

  4. Til slutt fikk de også en omfattende oppgave om TINE og Geno som samvirkeforetak. Her ble elevene utfordra til å skrive om TINE sin rolle som markedsregulator, og reflekter over hvordan landbruket i Norge hadde sett ut uten samvirkeorganisasjonene 

Det kom inn mange gode besvarelser om melkeproduksjon, og juryen fikk også inntrykk av at elevene har mye kunnskap og forståelse for melkeproduksjonen. 

Vinner i oppgaven om mjølkeproduksjon og storfe, ble en gruppe på fem elever fra Tomb vgs. og landbruksstudier.

 Vinnere_husdyrtreff2017
 Foran fra venstre: Praksislærer husdyr Svein Olstad, Tuva Hagberg Andersen, Fredrikstad, Karen Anne Bolli Halås, Eide, Nordmøre stående t.h. Bak fra venstre: Ingebjørg Løset Øpstad, Fredrikstad, fjøsmester Asbjørn Røyneberg, Hans Jørgen Østby, Svinndal, Frederic Granberg, Rakkestad og husdyrlærer Tore Framstad.

Hva er Husdyrtreff?

TINE, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden.

Juryen i år besto av Eva Husaas (Geno), Guro Alderslyst (TYR),Finn Avdem (Nortura), Dyre Johan Haug (Norsvin), Sverre Rædergård (Nortura) og Hege Overrein (TINE).

Rekordoppslutning

I år var det veldig stor interesse for årets Husdyrtreff. Hele 201 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. Det er 28 flere enn i fjor, og hele 48 oppgaver var sendt inn til evaluering.

Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2017 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både sau, storfe mjølk og svin.

Mer om Husdyrteff og vinnere i andre kategorier kan du lese her.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås