Meny

To takker av i Konsernstyret

Anne Maren Wasmuth
Anne Maren Wasmuth
Torstein Grande
Torstein Grande

Anne Maren Wasmuth fra Region Nord og Torstein Grande fra Region Midt Norge har meddelt valgkomiteen at de takker nei til gjenvalg i Konsernstyret. Det samme gjør varamøteleder Roy Erik Hetland fra Region Vest.

Sentral valgkomite har startet arbeidet med å finne kandidater til de valg som skal gjøres i årsmøte i TINE. Så langt er det tillitsvalgte som i dag har sentrale verv i TINE som har vært inne til intervju med Sentral Valgkomite. 

Har du innspill til nye kandidater?

Nye kandidater vil komme etter hvert, men her er arbeidet i de regionale valgkomiteene sentralt. Disse har frist til 20. januar med å komme med navn på nye aktuelle kandidater. Har du innspill – benytt anledningen og kontakt enten din lokale valgkomite eller valgkomiteen regionalt.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,13

Snitt fettprosent kumelk august

4,20%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås