Meny

TM Ålesund kutter klimautslipp

Ordfører i Ålesund, Eva Mariann Vinje Aurdal, fikk det ærefulle oppdraget å klippe snora. (Foto: Fuglefjellet)
Ordfører i Ålesund, Eva Mariann Vinje Aurdal, fikk det ærefulle oppdraget å klippe snora. (Foto: Fuglefjellet)

Med ny banebrytende teknologi kan TINE Meieriet Ålesund erstatte naturgass med fjernvarme og redusere CO2-utslippene med hele 66 prosent. I dag startet ordfører Eva Mariann Vinje Aurdal de nye varmepumpene.

Selskapet Olvondo Technology går nå sammen med Tafjord Kraftvarme og TINE Meieriet Ålesund for å utnytte ny teknologi. Nye varmepumper, basert på Stirling-teknologi, skal produsere vanndamp av varmt vann fra søppelforbrenningsanlegget i Breivika. De nye varmepumpene er plassert i et eget bygg i tilknytning til meieriet.
Saken fortsetter nedenfor videoen.

:

Banebrytende i norsk industri

Prosjektet i Ålesund er banebrytende av flere grunner.

Meierisjef Jan Heggem
Meierisjef Jan Heggem

–Dette er første gang fjernvarme benyttes som kilde til dampproduksjon for industriprosesser i Norge. Også forretningsmodellen er ny. Olvondo Technology selger ikke varmepumpeteknologien, men tar i stedet rollen som tjenesteleverandør og leverer energi til oss i form av damp på en langsiktig kontrakt, sier meierisjef Jan Heggem.
I dag var det en flott markering på meieriet i Ålesund med gjester, medarbeidere og ordføreren i spissen. 

100% fornybar energi i TINEs produksjon og transport innen 2025

Til nå har TINE Meieriet Ålesund hatt et årlig dampforbruk på 12 GWh basert på naturgass.
- Bytte av teknologi vil ha stor klimabetydning. Løsningen fører til at utslippet av CO2 reduseres med hele 66%, sier meierisjefen.

TINE har som mål at hele produksjonen og transporten skal baseres på 100% fornybar energi innen 2025. Dette prosjektet alene vil bidra til en reduksjon i TINEs samla utslipp på 5%.

 Dampkonverter B
Foto: Fuglefjellet)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås