Meny

Tingenes tilstand i TINE – 25. mars

Vi begynner med det store bildet. Mange ansatte har stilt opp natt og dag for å holde en høy leveringsgrad, for å tilpasse seg til en (midlertidig) ny hverdag og for å holde hjulene i gang.

Det skjer fortsatt mye og det skjer fortsatt fort. Likevel prøver vi oss på et øyeblikksbilde av hvordan det står til med TINE akkurat nå.

 — Jeg er alltid stolt over å være sjef for TINE, men må innrømme at jeg føler ekstra på det akkurat nå. Det å snu seg rundt når butikken blir snudd på hodet – i praksis over natten – på en så god måte som jeg opplever at mine kollegaer og organisasjon har klart, det fortjener honnør. Jeg får lov til å sole meg i glansen når landbruksministeren, samarbeidspartnere og andre eksterne skryter av oss, men det er dere som skal ha æren for det, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Han blir samtidig utfordret på hva det viktigste vi må huske på nå, er:

 1. Vi må levere varer. Å sikre at det norske folk har gode og næringsriktige produkter og være med på å bidra til en stabilitet og sikkerhet i ellers usikre tider. Derfor er det svært viktig at hele organisasjonen, spesielt nå, bidrar til at vi klarer dette nå hvor trykket er større enn vanlig.

 2. Selv om det er bransjer som har fått oppleve mye større konsekvenser enn oss som følge av koronaepidemien, så har det slått hardt innover vår drift også. Det er ingen tvil om at dette er dramatisk, spesielt for Partner-aktiviteten vår. Det er for tidlig å konkludere på langtidseffekten av den store omveltningen i markedet, men vi har heller ikke tid til å vente på å se resultatet. Vi må sikre konkurransekraften til TINE på lang sikt. Det er derfor vi snakker om permitteringer, kostnadsbesparelser og strategiske konkurransekraft-prosjekter. Spesielt permitteringer er et drastisk og stort tiltak og ikke noe hyggelig å gjøre, men vi har likevel et ansvar for å tenke langsiktig og lose TINE og medarbeiderne trygt gjennom dette.

 3. I tillegg til konkurransekraft har vi også områdene vekst, rammevilkår og fundament i strategien vår. Så langt det lar seg gjøre så skal prosjektene på disse områdene fortsette i full styrke. Det har ikke blitt mindre viktig å bygge TINE for fremtiden nå, snarere tvert om. Her er det ingen tid å miste.

 La oss ta en titt på noen nøkkelpunkter med utgangspunkt i oppdatert informasjon per 24. mars.

HR - Personal

Foreløpig holder vi oss på et håndterbart antall ansatte som er syke eller i karantene. Det er sendt ut flere permitteringsvarsler, og det må tas høyde for at det kan bli flere.

 Det er også sårbart om en eller flere blir smittet i tilknytning til logistikk og produksjon, og der er derfor et knallhardt fokus på hygiene og forhåndsregler for å unngå dette.

Operasjonelt

Vi har klart å holde en svært høy leveringsgrad så langt, men hadde samtidig tre dager forrige uke hvor etterdønningene av hamstring og stenging av skoler måtte hentes inn. Dette er ajour nå.

 Alle operasjoner innen produksjon og logistikk går for fullt, men det er også den delen av organisasjonen som har merket presset hardest de siste ukene.

Til sist er det også verdt å nevne at spredningen av viruset i verden får en konsekvens for oppstarten i Irland. Det er ikke mulig for leverandører eller teknisk støtte fra Norge eller andre land å reise til Irland nå.

Kommersielt

Markedsavdelingen kutter betraktelig i markedsføringskostnadene i tiden som kommer. Fokuset ligger nå på å forsyne butikkene med nok varer. Prognosene oppdateres kontinuerlig for å være i forkant på å kunne levere på etterspørsel.

 Skoler og barnehager over hele landet er stengt og utsalgssteder tilknyttet partner stenges fortløpende. Skolelyst har stoppet helt opp. Industri har et stabilt salg, men det er likevel et beregnet et betydelig inntektsbortfall.

 Dagligvare kompenserer for noe av tapet til Partner da forbrukerne er mer hjemme og handler mer på butikken. Estimatene sier likevel at dette ikke fullt ut vil kompensere.

TINE Rådgiving og Medlemsservice m/kommunikasjon

Laboratorier og gårdstankservice går som normalt, men flere rådgivere har mistet arbeidsoppgavene sine da det er strenge begrensninger på reiser ut på gård.

Kommunikasjonsavdelingen har hatt det svært travelt med å holde alle kanaler oppdatert med den mest relevante informasjonen til enhver tid.

Møtene som vanligvis holdes for å opprettholde eierdemokratiet, ivaretas digitalt og dette fungerer stort sett fint. Det er heller ikke helt nytt for mange av dem, da Teams allerede er en etablert kanal på mange av disse møtene.

Finansielt

Vi forventer at mars blir en veldig god måned, salgsmessig. Vi har likevel alle sett alle nyhetene om hamstring og vi må derfor også belage oss på at det er denne effekten som har bidratt mest til de gode salgstallene i butikk. I tillegg hadde vi effekten av innsalg til påske.

Fjordland og Diplom-Is melder om de samme effektene som TINE. Vekst for dagligvare og sterk nedgang for storhusholdning.

 Det samme gjelder vår internasjonale virksomhet. Vekst for dagligvare og nedgang for storhusholdning. Mars forventes å være ok, mer usikkert for april og da spesielt for Lotito i USA med stengte restauranter, hoteller mm. Lotito har permittert et betydelig antall av sine ansatte.

Det at vi reiser mindre, har redusert markedskostnadene og må permittere, gir en positiv effekt på kostnadene. Men vi har også en mer krevende og intensiv drift, kronen har svekket seg kraftig (dyrere å importere de varene vi trenger) og ekstra kostnader generelt knyttet til koronasituasjonen drar motsatt vei.

 For MP Pensjon påvirker usikkerheten på børsene oss negativt, men solide buffere og en langsiktig tankegang gjør at fondet er rustet for enda større fall og kan stå denne krisen gjennom.

Det store spørsmålet er: Hvordan blir totalen vår? Fra hamstringsperioden er over og frem til situasjonen normaliserer seg. Vil dagligvare-kategorien kompensere tilstrekkelig for fallet innenfor Partner? Prognosene akkurat nå sier «ikke helt».

Til slutt

Det var område for område i TINE. Som dere kan lese ovenfor, er vi potensielt sårbare for smitte. Husk derfor reglene om kontakt og håndhygiene og igjen; tusen takk for den jobben som gjøres i hele verdikjeden.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås